Magistralinių lietaus nuotekų tinklų rekonstrukcija ir statyba Kauno LEZ I etapo (Gamybos ir logistikos) teritorijoje ir Kauno rajono savivaldybės Karmėlavos kadastrinėje vietovėje

Paramos priemonė
VP2-2.4-ŪM-01-V
Paraiškos būsena: Nesudaryta sutartis
Projekto vykdytojas: Kauno rajono savivaldybės administracija
Finansavimo ir administravimo sutartis: Nepasirašyta
Prašoma lėšų suma:
2 895 910,57 €
Skirtas finansavimas
Iš jo ES dalis:

Kauno laisvoji ekonominė zona įsteigta 1996 m., priėmus LR Kauno laisvosios ekonominės zonos įstatymą. Jai priskirta teritorija apima 534 ha teritoriją. Šiuo metu Kauno LEZ I etapo teritorijoje yra įrengta infrastruktūra 35 ha plote, pasirašytos sutartys su 14 investuotojų. Jų investicijos Kauno LEZ šiuo metu sudaro 187,036 mln. Lt, yra sukurtos 487 darbo vietos. Įgyvendintas investicinis projektas darbo vietų skaičių leis išplėsti iki 1 300. Didėjant investicijoms ir vystant infrastruktūrą, Kauno LEZ teritorijoje mažėja žalių plotų ir daugėja gamybinės paskirties statinių dėl kurių auga lietaus nuotekų kiekis, patenkantis į šiuo metu veikiančią lietaus nuotekų surinkimo sistemą. Šios sistemos pajėgumai jau yra išsemti ir siekiant toliau plėtoti Kauno LEZ, pritraukti naujus investuotojus ir užtikrinti jiems būtinas sąlygas, nedelsiant yra reikalinga lietaus nuotekų sistemos modernizacija. Projekto metu bus pratęsta Kauno LEZ teritorijai reikalingos infrastruktūros plėtra: rekonstruota ir įrengta magistralinė lietaus nuotekų kanalizacija. Projekto įgyvendinimo metu numatoma įrengti DN1800mm – apie 840 metrų ir DN2000mm – apie 1 900 metrų magistralinį lietaus nuotekų kolektorių nuo Kauno LEZ teritorijoje esančio melioracijos griovio persipylimo taško iki Ramučių gyvenvietės Centrinėje g. esančio taško; rekonstruoti apie 760 metrų melioracijos griovį sutvirtinant jo šlaitus. Vėlesniu etapu, padidėjus lietaus nuotekų kiekiui iki esamų pralaidų po plentu Kaunas – Zarasai - Daugpilis (A6) techninių galimybių ribos, šios pralaidos bus rekonstruojamos arba įrengiamos naujos papildomos pralaidos, siekinat nuvesti padidėjusias lietaus nuotekas į Margavos tvekinį.

Veiksmų programaEkonomikos augimo veiksmų programa
Veiksmų programos prioritetas:Verslo produktyvumo didinimas ir verslo aplinkos gerinimas
Veiksmų programos prioriteto priemonė:INVEST LT
Kvietimo numerisVP2-2.4-ŪM-01-V-01
Paraiškos kodasVP2-2.4-ŪM-01-V-01-012
Administracinės atitikties vertinimas:Ne, 2013-07-23
Tinkamumo vertinimas:
Naudos ir kokybės vertinimas:
Sprendimas dėl projekto finansavimo:
Projekto įgyvendinimo apskritis
Projekto įgyvendinimo savivaldybė:Kauno raj.

<< Grįžti į paieškos formą