Vilniaus universiteto Matematikos ir informatikos fakulteto pastato statyba ir įrengimas

Paramos priemonė
VP2-1.1-ŠMM-04-V
Paraiškos būsena: Nesudaryta sutartis
Projekto vykdytojas: Vilniaus universitetas
Finansavimo ir administravimo sutartis: Nepasirašyta
Prašoma lėšų suma:
12 453 660,8 €
Skirtas finansavimas
Iš jo ES dalis:

Kuriant Santaros slėnį, nėra užtikrinamos IRT srities mokslo, studijų, verslo bendradarbiavimo sąlygos: šalia besikuriančio IRT klasterio nėra pakankamai reikšmingos šios srities studijų ir mokslo koncentracijos. VU MIF studijuoja daugiausiai matematikos ir kompiuterijos srities studentų tarp Lietuvos universitetų (2011 m.~42%) tad MIF buvimas slėnyje yra ypač reikšmingas sektoriaus įmonėms, nes tokių kvalifikuotų specialistų poreikis tiek Lietuvoje, tiek Europoje yra augantis. Problema: šiuo metu MIF studijų ir mokslo potencialas išskaidytas skirtinguose Vilniaus rajonuose. Projektu siekiama spręsti šią problemą: MIF studentus, mokslininkus koncentruoti Santaros slėnyje, perkeliant iš pastatų Naugarduko ir Šaltinių g. į Visorius, šalia VU MII, VITP ir kitų slėnyje dalyvaujančių įmonių. Lėšos skiriamos: MIF pastato Visoriuose projektavimui ir statybai (1 obj);patalpų aprūpinimui baldais, kompiuterine, programine, organizacine, biuro ir kt. įranga studijoms ir mokslinei veiklai (3kompl) Slėnyje besikuriančios įmonės domisi MTEP ir inovacijomis, galimybe pasinaudoti aukštojo mokslo tyrėjų žiniomis bei į savo veiklą įtraukti pažangius studentus, nes tai lemia klasterio augimą, sėkmę ir inovatyvumą. Užsienio MTP ir klasterių veiklos patirtis patvirtina, kad studijų ir mokslo lokalizavimas šalia verslo klasterių kuria didelę pridėtinę vertę: stiprina verslo ir aukštojo mokslo bendradarbiavimą, praturtina akademines studijas realių praktinių problemų suvokimu, padeda spręsti kvalifikuotos darbo jėgos stygiaus problemą, palengvina inovacijų diegimą šalies ūkyje ir technologijų perdavimą bei užsienio investicijų pritraukimą. Tokia infrastruktūra ir bendradarbiavimo kultūra skatina studentų/tyrėjų verslumą - start-up, spin-off kūrimąsi - yra vienas efektyviausių būdų universitete subrandintoms technologijoms, idėjoms atsirasti rinkoje arba susiformavusioms versle - virsti realiais produktais/paslaugomis. Tai pagrindinis aukštųjų technologijų sektoriaus augimo akseleratorius.

Veiksmų programaEkonomikos augimo veiksmų programa
Veiksmų programos prioritetas:Ūkio konkurencingumui ir ekonomikos augimui skirti moksliniai tyrimai ir technologinė plėtra
Veiksmų programos prioriteto priemonė:Bendrosios mokslo ir studijų infrastruktūros stiprinimas
Kvietimo numerisVP2-1.1-ŠMM-04-V-01
Paraiškos kodasVP2-1.1-ŠMM-04-V-01-018
Administracinės atitikties vertinimas:Taip, 2013-04-15
Tinkamumo vertinimas:Ne, 2013-04-15
Naudos ir kokybės vertinimas:
Sprendimas dėl projekto finansavimo:
Projekto įgyvendinimo apskritis
Projekto įgyvendinimo savivaldybė:Vilniaus miesto

<< Grįžti į paieškos formą