Žmogus savivaldoje

Paramos priemonė
VP1-4.1-VRM-08-V
Paraiškos būsena: Baigtas įgyvendinti
Projekto vykdytojas: SAVIVALDOS PLĖTROS INSTITUTAS
Finansavimo ir administravimo sutartis: Pasirašyta 2013-06-13
Prašoma lėšų suma:
73 852,82 €
Skirtas finansavimas
66 357,23 €
Iš jo ES dalis:
56 403,65 €

Valdžios sektoriaus bendradarbiavimas su nevyriausybinėmis organizacijomis, įtraukiant jas į sprendimų priėmimo procesus yra geriausias būdas iš esmės gerinti viešosios politikos įgyvendinimą savivaldos lygyje. Įgyvendinant bendradarbiavimo principą yra tobulinamas sprendimų priėmimo procesas, o NVO yra motyvuotos jame dalyvauti ir kontroliuoti viešosios politikos įgyvendinimą. Projekto tikslas – gerinti viešosios politikos įgyvendinimą per esamos bendradarbiavimo tarp NVO ir vietos savivaldos institucijų situacijos identifikavimą, gerosios praktikos pavyzdžių bei rekomendacijų esamo bendradarbiavimo stiprinimui pateikimą.Siekiant skatinti bendradarbiavimą tarp nevyriausybinio sektoriaus ir valdžios institucijų reiktų pradėti nuo institucijų esančių arčiausiai žmonių, t.y. vietos savivaldos institucijų, kurios betarpiškai reguliuoja ir daro įtaką piliečių gyvenimui. Atrodytų, kad savivaldos lygyje nevyriausybinėms organizacijoms (toliau vadinama – NVO) ir valdžios institucijoms yra lengviau bendradarbiauti ir rasti sutarimą, tačiau dažnai yra priešingai. Analizuojant savivaldybių veiklą pastebima, kad nėra aiškios, gerai veikiančios ir patrauklios bendravimo ir bendradarbiavimo sistemos su nevyriausybinio sektoriaus organizacijomis, jos nėra įtraukiamos į sprendimų priėmimą, o egzistuojančios sprendimų priėmimo tvarkos nenumato NVO dalyvavimo priimant sprendimus arba tai vykdoma tik kai kuriose viešosios politikos srityse.

Veiksmų programaŽmogiškųjų išteklių plėtros veiksmų programa
Veiksmų programos prioritetas:Administracinių gebėjimų stiprinimas ir viešojo administravimo efektyvumo didinimas
Veiksmų programos prioriteto priemonė:Valdžios ir nevyriausybinio sektorių bendradarbiavimas ir partnerystė
Kvietimo numerisVP1-4.1-VRM-08-V-01
Paraiškos kodasVP1-4.1-VRM-08-V-01-012
Administracinės atitikties vertinimas:Taip, 2013-04-30
Tinkamumo vertinimas:Taip, 2013-04-30
Naudos ir kokybės vertinimas:Netaikoma
Sprendimas dėl projekto finansavimo:Finansuoti
Projekto įgyvendinimo apskritis
Projekto įgyvendinimo savivaldybė:Vilniaus miesto

<< Grįžti į paieškos formą