Atvira savivalda: valdžios ir nevyriausybinio sektorių partnerystės tinklo kūrimas (Atvira savivalda)

Paramos priemonė
VP1-4.1-VRM-08-V
Paraiškos būsena: Nesudaryta sutartis
Projekto vykdytojas: Viešoji įstaiga ŠIUOLAIKINIŲ DIDAKTIKŲ CENTRAS
Finansavimo ir administravimo sutartis: Nepasirašyta
Prašoma lėšų suma:
104 842,45 €
Skirtas finansavimas
Iš jo ES dalis:

Daugelis Lietuvoje atliktų tyrimų, susijusių su visuomenės nuomone apie viešajame sektoriuje priimamus sprendimus, informavimą apie juos, liudija, kad visuomenė stokoja aiškumo, ne visada žino, kur kreiptis dėl informacijos, kaip ją gauti, iš kitos pusės – viešasis sektorius ne visada žino, kokie būdai ir priemonės tinkamiausios vienu ar kitu atveju. 2010 m. „Baltijos tyrimų“ atlikta apklausa apie valstybės ir savivaldybės įstaigas rodo, kad pasiūlymus šioms institucijoms teikia tik 3% besikreipiančiųjų, nepaisant gana didelio pasitikėjimo seniūnijomis (46%) dauguma gyventojų (52%) teigia nematą/negauną reikiamos informacijos. Pilietinės visuomenės instituto tyrimas „Atvira valdžia: valdžios institucijų prieinamumo didinimas“ (2009) atskleidė, kad trūksta aktualios, suprantamos, lengvai prieinamos informacijos, jos suvokimo platesniame kontekste. TILS tyrimas „Informacijos prieinamumas Lietuvoje“ (2011) rodo, kad beveik 1/2 respondentų netenkina gauta informacija, 77% apklaustųjų išvis niekur nesikreipia, o 23% nežino kur kreiptis, baiminasi, kad kreipimasis turės neigiamų padarinių ir pan. Šie tyrimai liudija, kad trūksta efektyvaus bendradarbiavimo priemonių, skatinančių ir gebančių burti gyventojus ir valdžios institucijas bendruomenės problemoms spręsti. Vykdomos visuomenės informavimo priemonės (leidiniai, socialinė reklama) dažnai taikomos platesniu (šalies) mastu. Tuo tarpu reikalingos konkrečios, lokaliai veikiančios priemonės, sudarančios sąlygas efektyviam valdžios ir NVO sektorių bendradarbiavimui. Projekto tikslas – remiantis parengtais, praktiškai išbandytais bendruomenės informavimo (BI) modeliais, sukurti partnerystės tinklą, siekiant tobulinti informavimo apie valdžios sektoriaus įgyvendinamą viešąją politiką metodus, priemones. Šie BI modeliai leistų sukurti analogiškus tinklus bet kuriame regione.

Veiksmų programaŽmogiškųjų išteklių plėtros veiksmų programa
Veiksmų programos prioritetas:Administracinių gebėjimų stiprinimas ir viešojo administravimo efektyvumo didinimas
Veiksmų programos prioriteto priemonė:Valdžios ir nevyriausybinio sektorių bendradarbiavimas ir partnerystė
Kvietimo numerisVP1-4.1-VRM-08-V-01
Paraiškos kodasVP1-4.1-VRM-08-V-01-013
Administracinės atitikties vertinimas:
Tinkamumo vertinimas:
Naudos ir kokybės vertinimas:
Sprendimas dėl projekto finansavimo:
Projekto įgyvendinimo apskritis
Projekto įgyvendinimo savivaldybė:Vilniaus miesto

<< Grįžti į paieškos formą