NVO akademija

Paramos priemonė
VP1-4.1-VRM-08-V
Paraiškos būsena: Baigtas įgyvendinti
Projekto vykdytojas: NVO vaikams konfederacija
Finansavimo ir administravimo sutartis: Pasirašyta 2013-08-29
Prašoma lėšų suma:
43 254,63 €
Skirtas finansavimas
43 454,35 €
Iš jo ES dalis:
36 936,2 €

NVO vaikams konfederacija (toliau - Konfederacija) - skėtinė nevyriausybinė organizacija, vienijanti virš 50 kitų nevyriausybinių organizacijų (toliau - NVO), dirbančių vaikų labui ir su vaikais. Konfederacija nuo pat įsikūrimo (2005 metų) stebi Jungtinių Tautų (toliau - JT) Vaiko teisių konvencijos įgyvendinimą Lietuvoje, rengdama JT komitetui komentarus apie Vaiko teisių konvencijos įgyvendinimo situaciją. Konfederacija ne kartą yra išreiškusi poziciją, jog norint tinkamai įgyvendinti viešąją politiką Vaiko gerovės srityje yra būtina Valdžios ir NVO sektorių partnerytė ir bendradarbiavimas. Šį modelį Konfederacija grindžia Socialinės ekonomikos idėja, kur pagrindinis dėmesys skiriamas NVO ir Valdžios sektorių partnerystei. Remiantis ilgamete Konfederacijos veiklos patirtimi, buvo inicijuotas projektas „NVO akademija“, kurio tikslas – stiprinti valdžios ir NVO sektorių bendradarbiavimą, siekiant pagerinti įgyvendinamą viešąją politiką Vaiko gerovės srityje. Projekto tikslinė auditorija – Valdžios ir NVO sektorių specialistai, dirbantys Vaiko gerovės srityje. Tikslinių grupių poreikiai – stiprūs administraciniai gebėjimai įgyvendinant Vaiko gerovės politiką. Įgyvendinus projektą tikimasi prisidėti prie bendradarbiavimo ir partnerystės tarp valdžios ir NVO sektorių būtinybės suvokimo. Visos veiklos skirtos parodyti abiems sektoriams, jog yra būtinas tarpusavio bendradarbiavimas tam, kad būtų pasiekti patys geriausi tikslai, kurių vienas galėtų būti – tinkamai ir deramai įgyvendinama viešoji politika Vaiko gerovės srityje. Projekto pridėtinė vertė – jo tęstinumas. Pasibaigus projektui ketinama pasiektus projekto rezultatus pristatyti kitose šalies apskrityse (tiek savivaldybėse, tiek NVO sektorių atstovams). Taip pat yra numatoma rezultatus skleisti kaip gerąją patirtį Lietuvos universitetuose, kuriuose rengiami pagalbos vaikui specialistai.

Veiksmų programaŽmogiškųjų išteklių plėtros veiksmų programa
Veiksmų programos prioritetas:Administracinių gebėjimų stiprinimas ir viešojo administravimo efektyvumo didinimas
Veiksmų programos prioriteto priemonė:Valdžios ir nevyriausybinio sektorių bendradarbiavimas ir partnerystė
Kvietimo numerisVP1-4.1-VRM-08-V-01
Paraiškos kodasVP1-4.1-VRM-08-V-01-014
Administracinės atitikties vertinimas:Taip, 2013-05-14
Tinkamumo vertinimas:Taip, 2013-05-14
Naudos ir kokybės vertinimas:Netaikoma
Sprendimas dėl projekto finansavimo:Finansuoti
Projekto įgyvendinimo apskritis
Projekto įgyvendinimo savivaldybė:Vilniaus miesto

<< Grįžti į paieškos formą