Garažo rekonstravimas į priešgaisrinės gelbėjimo stoties pastatą

Paramos priemonė
VP2-5.3-SM-01-V
Paraiškos būsena: Baigtas įgyvendinti
Projekto vykdytojas: Valstybės įmonė Tarptautinis Vilniaus oro uostas
Finansavimo ir administravimo sutartis: Pasirašyta 2013-10-31
Prašoma lėšų suma:
1 585 841,64 €
Skirtas finansavimas
1 585 841,64 €
Iš jo ES dalis:
1 348 038,69 €

Tarptautinio Vilniaus oro uosto Aviacijos saugumo departamento Priešgaisrinis gelbėjimo skyrius turi užtikrinti Tarptautiniame Vilniaus oro uoste 8 priešgaisrinę kategoriją, o esama priešgaisrinė gelbėjimo stotis neatitinka reikalavimų: įrengta tik vietinė fekalinė kanalizacija, labai žemas pastato energetinis efektyvumas – maža šiluminė varža, labai didelės apšildymo, elektros sąnaudos. Priešgaisrinėje stotyje turi būti ne mažiau penkių atskirų priešgaisrinių automobilių stovėjimo vietų, stebėtojas turi matyti visą orlaivių kilimo ir tūpimo taką bei orlaivių riedėjimo takus. Priešgaisrinė gelbėjimo stotis šiuo metu kerta Vilniaus aerodromo kliūtis ribojančių paviršių pereinamąją plokštumą, kuri pagal ICAO rekomendacijas traktuotina kaip kliūtis ir kelia realią grėsmę skrydžių saugai. Šiai problemai spręsti ir teikiamas projektas. Teikiamo projekto tikslas - Tobulinti oro uosto ir oro eismo paslaugų teikimo infrastruktūrą, modernizuoti aviacijos saugumo ir skrydžių saugos priemones. Įgyvendinus šį projektą bus įrengta nauja priešgaisrinė gelbėjimo stotis. Stotyje bus įrengtos gaisrinių automobilių stovėjimo vietos ir jiems aptarnauti reikalingos patalpos: žarnų plovimo/džiovinimo patalpa, gelbėjimo įrangos sandėlis, sandėlis, spec. rūbų saugojimo patalpa, dirbtuvės. Taip pat įrengiamas administracijos ir darbuotojų patalpos, serverinė, vaizdo stebėjimo patalpos, pirmosios pagalbos postas su medicinos kabinetu, apžiūros kabinetai, rūbinė, dušas ir wc. Teikiamas projektas atitinka Ilgalaikės (iki 2025 m.) Lietuvos transporto sistemos plėtros strategijos, patvirtintos LRV 2005-06-23 nutarimu Nr. 692, 64.1 punkte nurodytą uždavinį bei minėtos strategijos priedo infrastruktūros modernizavimo darbų „Kiti projektai“ projektų sąrašo, patvirtinto LR Susisiekimo ministro 2008-07-28 įsakymu Nr. 3-285, 18 punktą.

Veiksmų programaEkonomikos augimo veiksmų programa
Veiksmų programos prioritetas:Transeuropinių transporto tinklų plėtra
Veiksmų programos prioriteto priemonė:Tarptautinių oro uostų keleivių terminalų išplėtimas, skrydžių saugos ir aviacijos saugumo priemonių diegimas
Kvietimo numerisVP2-5.3-SM-01-V-01
Paraiškos kodasVP2-5.3-SM-01-V-01-020
Administracinės atitikties vertinimas:Taip, 2013-07-01
Tinkamumo vertinimas:Taip, 2013-07-12
Naudos ir kokybės vertinimas:Netaikoma
Sprendimas dėl projekto finansavimo:Finansuoti
Projekto įgyvendinimo apskritis
Projekto įgyvendinimo savivaldybė:Vilniaus miesto

<< Grįžti į paieškos formą