Suaugusiųjų kompetencijų vertinimas plėtojant kryptingesnį suaugusiųjų mokymo(-si) programų planavimą ir įgyvendinimą

Paramos priemonė
VP1-2.2-ŠMM-06-V
Paraiškos būsena: Baigtas įgyvendinti
Projekto vykdytojas: Ugdymo plėtotės centras
Finansavimo ir administravimo sutartis: Pasirašyta 2013-08-01
Prašoma lėšų suma:
289 620,02 €
Skirtas finansavimas
925 265,38 €
Iš jo ES dalis:
786 475,57 €

Lietuvoje iki šiol nėra patikimų suaugusiųjų švietimo tyrimų, kuriais būtų matuojami realūs gyventojų gebėjimai įvairiose kompetencijų srityse. Tokio pobūdžio tiriamasis deficitas iš esmės apsunkina suaugusiųjų švietimo programų planavimą ir įgyvendinimą. Projekto tikslas – įrodymais grįstais duomenimis plėtoti kryptingesnį suaugusiųjų mokymo(-si) programų planavimą ir įgyvendinimą.OECD PIAAC (angl. Programme for the International Assessment of Adult Competencies) – tarptautinis suaugusiųjų kompetencijų tyrimas, organizuojamas Ekonominio ir socialinio bendradarbiavimo ir vystymosi organizacijos OECD (Organisation for Economic and Social Cooperation and Development), yra laikomas išsamiausiu kada nors vykdytu suaugusiųjų gebėjimų tyrimu.Tyrimo metu matuojamos kompetencijos, reikalingos suaugusiam žmogui, siekiančiam sėkmingai dalyvauti visuomenėje: raštingumas, mokėjimas skaičiuoti, skaitymo gebėjimai, gebėjimas spręsti problemas technologijų pagalba. Taip pat tyrimo metu renkama įvairi informacija apie suaugusiųjų išsimokslinimą, darbo pobūdį ir įgūdžius, naudojamus darbe, namuose bei bendruomenėse. OECD PIAAC tyrimas yra labai veiksminga priemonė, analizuojant švietimo ir mokymų sistemos trūkumus bei nustatant tobulintinas jos sritis. Tai pagrindinė planuojamo projekto, kurio pagrindas yra parengiamasis PIAAC tyrimas, pridėtinės vertės aplinkybė. Projekto įgyvendinimas padėtų Lietuvai įsijungti į metodologiniu požiūriu labai solidų, efektyvų tyrimą, gauti reikšmingus švietimo politikai rezultatus ir tai padaryti mažesnėmis sąnaudomis nei tų pačių tikslų siekiant atskirai nuo kitų valstybių. Šio projekto turinio pagrindas yra bandomasis tyrimas, kuris numatomas 2013 metais, o 2014 metais būtų dalyvaujama ir pagrindiniame suaugusiųjų kompetencijų testavime, kurio rezultatai turėtų būti paskelbti 2016 metais.

Veiksmų programaŽmogiškųjų išteklių plėtros veiksmų programa
Veiksmų programos prioritetas:Mokymasis visą gyvenimą
Veiksmų programos prioriteto priemonė:Besimokančiųjų pagrindinių kompetencijų ugdymas formaliojo ir neformaliojo švietimo sistemoje
Kvietimo numerisVP1-2.2-ŠMM-06-V-03
Paraiškos kodasVP1-2.2-ŠMM-06-V-03-001
Administracinės atitikties vertinimas:Taip, 2013-06-26
Tinkamumo vertinimas:Taip, 2013-06-26
Naudos ir kokybės vertinimas:Netaikoma
Sprendimas dėl projekto finansavimo:Finansuoti
Projekto įgyvendinimo apskritis
Projekto įgyvendinimo savivaldybė:Vilniaus miesto

<< Grįžti į paieškos formą