Pakruojo rajono savivaldybės administracijos darbuotojų administracinių gebėjimų stiprinimas

Paramos priemonė
VP1-4.1-VRM-04-R
Paraiškos būsena: Baigtas įgyvendinti
Projekto vykdytojas: Pakruojo rajono savivaldybės administracija
Finansavimo ir administravimo sutartis: Pasirašyta 2013-09-12
Prašoma lėšų suma:
16 612,15 €
Skirtas finansavimas
5 937,07 €
Iš jo ES dalis:
5 937,07 €

Spartėjantys valdymo institucijų pertvarkymų tempai reikalauja, kad šios sistemos tarnautojai nuolat siektų tobulinti savo turimas žinias ir gebėjimus. Kartu su didėjančiais reikalavimais profesionalumui, didėja ir asmeninių savybių svarba. Savivaldybės administracijos gebėjimas efektyviai valdyti ir administruoti jai pavestas veiklas užtikrina kokybišką viešųjų paslaugų teikimą, sklandų įvairių programų įgyvendinimą, užtikrina greitą ir naudingą poveikį rajono bendruomenei, todėl būtina gerinti savivaldybės teikiamas viešąsias paslaugas, gerinti piliečių aptarnavimą, didinti savivaldybės veiklos efektyvumą. Pakruojo r. savivaldybėje išryškėjus sunkumams vykdant kai kurias veiklas buvo išskirtos dvi sritys, reikalaujančios darbuotojų kvalifikacijos tobulinimo: savivaldybės strateginių tikslų įgyvendinimas, savivaldybės darbuotojų profesinių ir asmeninių kompetencijų gerinimas. Projekto „Pakruojo rajono savivaldybės administracijos darbuotojų administracinių gebėjimų stiprinimas“ tikslas – didinti valstybės tarnybos tarnautojų administracinius gebėjimus. Įgyvendinant projektą numatoma apmokyti 30 dalyvių (Pakruojo rajono savivaldybės administracijos valstybės tarnautojus ir darbuotojus, dirbančius pagal darbo sutartis). Įgyvendinus projektą tikimasi, kad administracijos darbuotojai patobulins savo gebėjimus ir kvalifikaciją būtiniausiose srityse ir kokybiškiau įgyvendins viešojo administravimo institucijai keliamus tikslus ir uždavinius. Naujai įgyti gebėjimai ir kompetencijos sudarys galimybes teikti kokybiškesnes paslaugas rajono bendruomenei.

Veiksmų programaŽmogiškųjų išteklių plėtros veiksmų programa
Veiksmų programos prioritetas:Administracinių gebėjimų stiprinimas ir viešojo administravimo efektyvumo didinimas
Veiksmų programos prioriteto priemonė:Savivaldybių institucijų ir įstaigų dirbančiųjų kvalifikacijos tobulinimas
Kvietimo numerisVP1-4.1-VRM-04-R-61
Paraiškos kodasVP1-4.1-VRM-04-R-61-018
Administracinės atitikties vertinimas:Taip, 2013-07-23
Tinkamumo vertinimas:Taip, 2013-07-23
Naudos ir kokybės vertinimas:Netaikoma
Sprendimas dėl projekto finansavimo:Finansuoti
Projekto įgyvendinimo apskritis
Projekto įgyvendinimo savivaldybė:Pakruojo raj.

<< Grįžti į paieškos formą