UAB "LiTak-Tak" technologinės plėtros veikloms skirtos infrastruktūros sukūrimas

Paramos priemonė
VP2-1.3-ŪM-03-K
Paraiškos būsena: Baigtas įgyvendinti
Projekto vykdytojas: UAB "LiTak-Tak"
Finansavimo ir administravimo sutartis: Pasirašyta 2015-07-20
Prašoma lėšų suma:
108 892,2 €
Skirtas finansavimas
44 195 €
Iš jo ES dalis:
44 195 €

Projekto įgyvendinimu numatoma išspręsti nepakankamo UAB "LiTak-Tak" pasirengimo technologinės plėtros veiklų vykdymui problemas. Šiuo metu įmonė didžiąja dalimi parduoda kitų gamintojų pagamintus gaminius, tačiau, atsižvegldama į modulinę gaminių sandarą, siekia iš esmės praplėsti turimų gaminių funkcionalumą bei pateikti rinkai naujus gaminius. Projekto metu numatoma įsigyti technologinės plėtros veikloms skirtą įrangą, kurį suteiktų galimybę įmonei savarankiškai gaminti naują produktą MSDPS (multi-sensor data processing system) bei iš esmės pagerinti šiuo metu įmonės jau gaminamą produktą A1000M duomenų ekstraktorių. UAB „LiTak-Tak“ vis dar yra jauna įmonė, kurios pajamos dėl nesusiformavusios pastovių klientų bazės ženkliai svyruoja. Siekiant užtikrinti esamų klientų išlaikymą, būtina ne tik laiku ir tinkamai teikti konsultacijas dėl įsigytos radiolokacinės įrangos naudojimo, bet ir siūlyti naujus produktus bei paslaugas, kurių kokybė nenusileistų kitų įmonių pasiūlymams. Savarankiška technologinės plėtros veikloms skirta infrastruktūra dėl moduliniu pagrindu gaminamos produkcijos savybių leistų iš esmės praplėsti jau esamų produktų galimybes bei padidinti įmonės pagamintų produktų funkcijų spektrą, tuo pačiu ir šių produktų patrauklumą galutiniams vartotojams. Projekto poreikį taip pat sąlygojo nuolatinis vartotojų poreikis užtikrinti tiekiamos įrangos funkcionavimo patikimumą, kuo mažesnį klaidų bei netikslumų skaičių, interpretuojant radarų signalų duomenis, bei, iš kitos pusės, kuo didesnį saugumą, naudojant įrangą oro uostuose bei skrydžių orlaiviais metu.

Veiksmų programaEkonomikos augimo veiksmų programa
Veiksmų programos prioritetas:Ūkio konkurencingumui ir ekonomikos augimui skirti moksliniai tyrimai ir technologinė plėtra
Veiksmų programos prioriteto priemonė:Intelektas LT +
Kvietimo numerisVP2-1.3-ŪM-03-K-04
Paraiškos kodasVP2-1.3-ŪM-03-K-04-052
Administracinės atitikties vertinimas:Taip, 2015-05-15
Tinkamumo vertinimas:Taip, 2015-05-15
Naudos ir kokybės vertinimas:Taip, 2015-05-18
Sprendimas dėl projekto finansavimo:Finansuoti
Projekto įgyvendinimo apskritis
Projekto įgyvendinimo savivaldybė:Vilniaus miesto

<< Grįžti į paieškos formą