Neįgaliųjų nevyriausybinių organizacijų ir valdžios institucijų bendradarbiavimo stiprinimas, tobulinant paslaugų teikimą neįgaliesiems bendruomenėse

Paramos priemonė
VP1-4.1-VRM-08-V
Paraiškos būsena: Baigtas įgyvendinti
Projekto vykdytojas: LIETUVOS ŽMONIŲ SU NEGALIA SĄJUNGA
Finansavimo ir administravimo sutartis: Pasirašyta 2013-09-13
Prašoma lėšų suma:
125 109,77 €
Skirtas finansavimas
118 332,9 €
Iš jo ES dalis:
100 582,96 €

2010 m. Lietuva ratifikavo Jungtinių Tautų neįgaliųjų teisių konvenciją (toliau – Konvencija). Šis žmogaus teisių dokumentas įpareigoja valstybes keisti savo viešąją politiką ir siekti kuo efektyvesnio neįgaliųjų teisių įgyvendinimo. Vienas pagrindinių Konvencijos principų neįgaliųjų įtrauktis ir prasmingas dalyvavimas visuose su neįgaliaisiais susijusiuose politiniuose procesuose bei sprendimų planavime ir priėmime. Šis modelis yra pagrįstas principu, kad sisteminis planavimas yra efektyviausias būdas įgyvendinti tinkamą neįgaliųjų politiką bei Konvenciją, o tuo pačiu ir užtikrinti efektyvų paslaugų neįgaliesiems teikimą. Šio modelio pagrindu sukurta sistema Švedijoje taikoma jau 5-ius metus ir yra teigiamai vertinama tiek Švedijos Socialinės gerovės institucijų, tiek nevyriausybinio sektoriaus, tiek pačių neįgaliųjų. Projekto tikslas – stiprinti neįgaliųjų NVO ir valdžios sektoriaus bendradarbiavimą tobulinant paslaugų teikimą neįgaliesiems bendruomenėse. Siekiant pritaikyti tarptautinę gerąją praktiką ir skatinti nevyriausybinio ir valdžios sektorių bendradarbiavimą, projektu metu bus sukurtas ir išbandytas bendradarbiavimo modelis, kaip rezultatas išbandant modelį bus parengtos 5 ataskaitos, taip pat išanalizavus teisinę bazę, susijusią su paslaugų teikimu neįgaliesiems, bus parengtos teisės aktų tobulinimo rekomendacijos. Įgyvendinant projektą ne tik sustiprės neįgaliųjų nevyriausybinių organizacijų ir valdžios sektoriaus bendradarbiavimas, bet pagerės viešoji politika planuojant, organizuojant ir teikiant paslaugas neįgaliesiems regionuose. Lietuvoje aktyviai veikia apie 30 neįgaliųjų skėtinių asociacijų, atstovaujančių per 105 tūkst. neįgaliųjų ir turinčių savo padalinius savivaldybėse. Todėl neįgaliųjų įtraukimas į sprendimų priėmimo procesą vietos savivaldose sudarys prielaidas neįgaliųjų politikos gerinimui bei paslaugų neįgaliesiems bendruomenėse tobulinimui.

Veiksmų programaŽmogiškųjų išteklių plėtros veiksmų programa
Veiksmų programos prioritetas:Administracinių gebėjimų stiprinimas ir viešojo administravimo efektyvumo didinimas
Veiksmų programos prioriteto priemonė:Valdžios ir nevyriausybinio sektorių bendradarbiavimas ir partnerystė
Kvietimo numerisVP1-4.1-VRM-08-V-01
Paraiškos kodasVP1-4.1-VRM-08-V-01-016
Administracinės atitikties vertinimas:Taip, 2013-07-30
Tinkamumo vertinimas:Taip, 2013-07-30
Naudos ir kokybės vertinimas:Netaikoma
Sprendimas dėl projekto finansavimo:Finansuoti
Projekto įgyvendinimo apskritis
Projekto įgyvendinimo savivaldybė:Vilniaus miesto

<< Grįžti į paieškos formą