Audiovizualinių kūrinių gamybos klasterio konkurencingumo didinimas ir plėtra

Paramos priemonė
VP2-1.4-ŪM-01-K
Paraiškos būsena: Nesudaryta sutartis
Projekto vykdytojas: UAB "PRADAS R"
Finansavimo ir administravimo sutartis: Nepasirašyta
Prašoma lėšų suma:
167 902,86 €
Skirtas finansavimas
Iš jo ES dalis:

Audiovizualinių kūrinių gamybos klasteris yra aštuonių sėkmingai rinkoje veikiančių organizacijų sukurta iniciatyva, skirta suvienyti jėgas audiovizualinių kūrinių gamyboje. Pagrindinis projekto tikslas – skatinti ir spartinti Lietuvos audiovizualinių kūrinių gamintojų ir švietimo bei mokslo institucijų bendradarbiavimą ir didinti Lietuvos audiovizualinių kūrinių pramonės tarptautinį konkurencingumą. Per pastaruosius 2 metus audiovizualinių kūrinių gamyba dėl sparčių IT inovacijų tapo ženklia kūrybinių industrijų sektoriaus dalimi. Naujausi tyrimai rodo, jog šis sektorius yra produktyvesnis nei kiti ekonomikos sektoriai (remiantis naujausio 2012 m. Kultūros ministerijos tyrimo duomenimis, kūrybinės industrijos sukuria 5,4 proc. Lietuvos ekonomikos pridėtinės vertės, šioje srityje dirba 4,92 proc. dirbančiųjų). Klasterio veikla yra nukreipta į pagrindinių problemų, trukdančių audiovizualinės industrijos plėtrai sprendimus: nepakankamas jaunųjų specialistų kvalifikacijos ir kompetencijos lygis, profesionalų "nutekėjimas", teisinių žinių (ypač licencijavimo) trūkumas, žinių ir informacijos apie užsienio rinka ir plėtrą jose trūkumas. Projekto metu numatoma: atlikti išsamius technologijų ir rinkos tyrimus; sukurti klasterio narių mokymo programas; surengti seminarus ir konferencijas siekiant skatinti klasterio narius keistis žiniomis, patirtimi ir įgūdžiais; stiprinti klasterio vidinius ir išorinius bendradarbiavimo ryšius; viešinti klasterį siekiant pritraukti naujus narius. Projekto įgyvendinimas sudarys sistemines sąlygas kurti naujus inovatyvius produktus, o įmonių sinergija leis sumažinti produktų kaštus, padidinti klasterio narių kompetencijas, produktyvumą, novatoriškumą ir tarptautinį konkurencingumą.

Veiksmų programaEkonomikos augimo veiksmų programa
Veiksmų programos prioritetas:Ūkio konkurencingumui ir ekonomikos augimui skirti moksliniai tyrimai ir technologinė plėtra
Veiksmų programos prioriteto priemonė:Inoklaster LT
Kvietimo numerisVP2-1.4-ŪM-01-K-02
Paraiškos kodasVP2-1.4-ŪM-01-K-02-007
Administracinės atitikties vertinimas:Taip, 2013-08-20
Tinkamumo vertinimas:Ne, 2013-08-20
Naudos ir kokybės vertinimas:
Sprendimas dėl projekto finansavimo:
Projekto įgyvendinimo apskritis
Projekto įgyvendinimo savivaldybė:Vilniaus miesto

<< Grįžti į paieškos formą