NATŪRALAUS MINERALINIO VANDENS KLASTERIO TARPTAUTINIO KONKURENCINGUMO DIDINIMAS

Paramos priemonė
VP2-1.4-ŪM-01-K
Paraiškos būsena: Nesudaryta sutartis
Projekto vykdytojas: Uždaroji akcinė bendrovė "Birštono mineraliniai vandenys" ir Ko
Finansavimo ir administravimo sutartis: Nepasirašyta
Prašoma lėšų suma:
434 893,42 €
Skirtas finansavimas
Iš jo ES dalis:

Šiuolaikiniame pasaulyje spartėjant globalizacijos procesams bei technologinei pažangai, vyksta reikšmingi pokyčiai, keičiantys pramonės ir verslo veiklos sąlygas. Šių pokyčių greitis ir radikalumas bei didėjantis konkurencinis spaudimas verčia ieškoti naujų sprendimų konkurencingumo didinimui. Siekiant užtikrinti ilgalaikį, nuolatos stiprėjanti tarptautinį Lietuvos natūralaus mineralinio vandens ir jo produktų pramonės subjektų konkurencingumą ir ekonominį augimą, įkurtas Natūralaus Mineralinio Vandens Klasteris, vienijantis partnerius iš Lietuvos ir užsienio šalių. Klasterio misija - natūralių mineralų naudos žmogaus organizmui viešinimas. Siekiant užtikrinti ilgalaikį, nuolatos stiprėjanti tarptautinį Lietuvos natūralaus mineralinio vandens ir jo produktų pramonės konkurencingumą, ekonominį augimą ir inovacijų potencialą inicijuojamas šis projektas. Projekto metu numatoma didinti klasterio žinomumą bei pritraukti į klasterį naujus narius, sukurti prielaidas klasterio plėtojimui, didinti klasterio narių kompetencijas, skatinti žinių, patirties, įgūdžių apsikeitimą. Projekto veiklos rezultatas: Lietuvos, kaip kilmės šalies, kurioje yra labai aukštos kokybės natūralus mineralinis vanduo, garsinimas. Europos Sąjungos parama leis projektą įgyvendinti platesniu mastu, pagerės projekto kokybė ir ekonominė nauda. Sėkmingai įgyvendinus projektą bus padidintas Natūralaus Mineralinio Vandens klasterio narių skaičius, padidės bendra klasterio generuojama apyvarta ir eksportas, bus skiriamos didesnės lėšos inovacijoms. Tai sudarys pagrįstas prielaidas Lietuvos natūralaus mineralinio vandens ir jo produktų pramonės tarptautinio konkurencingumo stiprėjimui.

Veiksmų programaEkonomikos augimo veiksmų programa
Veiksmų programos prioritetas:Ūkio konkurencingumui ir ekonomikos augimui skirti moksliniai tyrimai ir technologinė plėtra
Veiksmų programos prioriteto priemonė:Inoklaster LT
Kvietimo numerisVP2-1.4-ŪM-01-K-02
Paraiškos kodasVP2-1.4-ŪM-01-K-02-008
Administracinės atitikties vertinimas:Taip, 2013-09-12
Tinkamumo vertinimas:Ne, 2013-09-12
Naudos ir kokybės vertinimas:
Sprendimas dėl projekto finansavimo:
Projekto įgyvendinimo apskritis
Projekto įgyvendinimo savivaldybė:Birštono

<< Grįžti į paieškos formą