Kompleksinių sprendimų sveikatinimui (ANTIANGIG SOLUTION) klasterio tarptautinio konkurencingumo didinimas ir plėtra

Paramos priemonė
VP2-1.4-ŪM-01-K
Paraiškos būsena: Nesudaryta sutartis
Projekto vykdytojas: UAB Tarptautinė skubiosios medicinos akademija
Finansavimo ir administravimo sutartis: Nepasirašyta
Prašoma lėšų suma:
413 969,07 €
Skirtas finansavimas
Iš jo ES dalis:

UAB "Tarptautinė skubiosios medicinos akademija" yra KOMPLEKSINIŲ SPRENDIMŲ SVEIKATINIMUI KLASTERIO (ANTIAGING SOLUTIONS) administratorius. Sveikatinimo sektoriuje veikiančios įmonės ir organizacijos Lietuvoje susiduria su eile problemų: specialistų žinių ir kompetencijų stoka, laboratorijų trūkumu, senstančia laboratorine įranga, sparčiai augančia stambių tarptautinių kompanijų, veikiančių sveikatinimo sektoriuje, įtaka diktuojant sveikatinimo tendencijas ateičiai, rinkos poreikiais naujiems produktams ir paslaugoms. Tai lemia žemą sveikatinimo sektoriaus įmonių konkurencingumą, riboja galimybę vykdyti mokslinius tyrimus, kurti naujus inovatyvius produktus ir paslaugas. Norint aprėpti plačias sveikatinimo temas, jas kokybiškai išanalizuoti bei mokslinių tyrimų rezultatus naudoti naujų produktų ar paslaugų kūrimui, siekiant pirmauti tiek tyrimų, tiek specializuotų komercinių produktų srityje, kyla būtinybė jungtis į naudos (vertės) kūrimo grandines. Projekto įgyvendindimas sustiprins KOMPLEKSINIŲ SPRENDIMŲ SVEIKATINIMUI KLASTERIO (ANTIAGING SOLUTIONS) valdymo ir veiklos administravimo gebėjimus bei sudarys prielaidas tolimesnėi sėkmingai ir ilgalaikei klasterio plėtrai, naujų klasterio narių pritraukimui bei padės stiprų pagrindą sveikatinimo sektoriaus vystymuisi Lietuvoje. Projekte numatomos priemonės klasterio vystymui ir plėtrai: mokymai klasterio nariams kaip apmokyti medicinos įstaigas platinti klasteryje sukuriamus produktus/paslaugas bei mokymai kaip sėkmingai vystyti pačio klasterio veiklą, bus rengiamas rinkodaros priemonių paketas ir organizuojami renginiai skirti naujiems klasterio nariams pritraukti, bus įsisavinimos geriausiios patirtys sveikatinimo stityje dalyvaujant tarptautinėse konferencijose ir stažuotėse užsienyje. Projektas skatins klasterio narių tarpusavio bendradarbiavimą, klasterio plėtrą, narių konkurencingumo didėjimą, prisidės prie regionų, kuriuose veikia klasterio įmonės vystymosi.

Veiksmų programaEkonomikos augimo veiksmų programa
Veiksmų programos prioritetas:Ūkio konkurencingumui ir ekonomikos augimui skirti moksliniai tyrimai ir technologinė plėtra
Veiksmų programos prioriteto priemonė:Inoklaster LT
Kvietimo numerisVP2-1.4-ŪM-01-K-02
Paraiškos kodasVP2-1.4-ŪM-01-K-02-010
Administracinės atitikties vertinimas:Ne, 2013-07-30
Tinkamumo vertinimas:
Naudos ir kokybės vertinimas:
Sprendimas dėl projekto finansavimo:
Projekto įgyvendinimo apskritis
Projekto įgyvendinimo savivaldybė:Vilniaus miesto

<< Grįžti į paieškos formą