HHO vandenillio dujų generatorių klasterio plėtra ir ekonominio augimo didinimas

Paramos priemonė
VP2-1.4-ŪM-01-K
Paraiškos būsena: Nesudaryta sutartis
Projekto vykdytojas: UAB "Free Energy Baltic"
Finansavimo ir administravimo sutartis: Nepasirašyta
Prašoma lėšų suma:
318 437,21 €
Skirtas finansavimas
Iš jo ES dalis:

Projekto tikslas - skatinti „HHO vandenilio dujų generatorių klasteris“ narių ekonominį augimą bei konkurencingumą tarptautinėje rinkoje. Norint šio tikslo pasiekti UAB „Free Energy Baltic“, UAB „Pinita“, IĮ „Logitema“, UAB „FESKO“, UAB ,,MXA agency" ir UAB ,,Martin Idea" susivienijo į HHO vandenilio dujų generatorių klasterį. Pagrindinė klasterio veikla siejama su vandens dujų generatorių sistemomis. Naujų galimybių paieška tiek komercinėje veikloje, tiek mokslinėje veikloje reikalauja didelių kaštų, tačiau klasterio nariams ši našta bus mažesnė nei kiekvienai įmonei siekiant šio tikslo atskirai. Klasterio narių įgyta patirtis sudarytų sąlygas įgyti naujų žinių, kurias būtų galima panaudoti HHO vandens dujų generatorių sistemos, įrangos tobulinimui, cheminių priemonių parinkimui, aplinkos užterštumo mažinimui, kuro (dyzelino ir benzino) efektyvaus panaudojimo didinimui. Dalyvavimas parodose, populiarinimas vandenilio panaudojimo, naujų narių pritraukimas, užsienio rinkų analizė, moksliniai tyrimai, mokymai – tai pagrindinė šio klasterio narių vizija. Projekte numatytų tyrimų atlikimas leis sukurti naujas technologijas ir chemines priemones, kurių pagalba bus sukurti efektyvesni dujų generatoriai.Klasterio koordinatoriumi paskirta UAB ,,Free Energy Baltic" yra pasirašiusi sutartį su vienais didžiausiais vandens dujų generatorių gamintojais Olandijoje, kurie taip pat įtraukti į klasterio narius. Planuojama, kad įgyvendinus projektą, klasteriui priklausys iki 20 narių. Projektas yra tiesiogiai susijęs su chemijos pramonės sektoriaus klasterizacija. Visam projektui įgyvendinti reikia 2199000 Lt investicijų, iš kurių 50 %, arba 1099500 Lt sudarys ES struktūrinė parama.

Veiksmų programaEkonomikos augimo veiksmų programa
Veiksmų programos prioritetas:Ūkio konkurencingumui ir ekonomikos augimui skirti moksliniai tyrimai ir technologinė plėtra
Veiksmų programos prioriteto priemonė:Inoklaster LT
Kvietimo numerisVP2-1.4-ŪM-01-K-02
Paraiškos kodasVP2-1.4-ŪM-01-K-02-012
Administracinės atitikties vertinimas:Taip, 2013-08-09
Tinkamumo vertinimas:Ne, 2013-08-09
Naudos ir kokybės vertinimas:
Sprendimas dėl projekto finansavimo:
Projekto įgyvendinimo apskritis
Projekto įgyvendinimo savivaldybė:Klaipėdos raj.

<< Grįžti į paieškos formą