IT PROGRAMINĖS ĮRANGOS KŪRIMAS MOKSLO TURIZMO VEIKLOMS SKATINTI

Paramos priemonė
VP2-1.4-ŪM-01-K
Paraiškos būsena: Nesudaryta sutartis
Projekto vykdytojas: Šv. Ignaco Lojolos kolegija
Finansavimo ir administravimo sutartis: Nepasirašyta
Prašoma lėšų suma:
29 795,24 €
Skirtas finansavimas
Iš jo ES dalis:

Mokslo turizmo klasterio esmė - bendradarbiaujant verslo ir mokslo institucijoms, MTTP veiklų pagalba, kurti IT produktus, kurie skirti mokymosi ir savišvietos veikloms skatinti. MTTP veiklos pagalba, siekiama sukurti inovatyvią programinę įrangą, kurią įsigijęs vartotojas galėtų įgyti naujas žinias ir kompetencijas, kelti savo, kaip specialisto kvalifikacinius įgūdžius. Mokymo įstaigos ar verslo įmonės, įsigijusios programą turės galimybę kelti darbuotojų kvalifikaciją, diegti inovatyvias paslaugas ar produktus versle. Atsižvelgiant į specialistų poreikį ar inovacijų sklaidos poreikį, kuris kyla iš verslo įmonių, planuojama sukurti skirtingų sričių mokymosi programas, tiek profesiniams įgūdžiams formuoti, tiek bendrosioms kompetencijoms ugdyti ar dvasinėms, dorybinėms vertybėms puoselėti. Mokymosi ir savišvietos poreikis, kvalifikuotų darbuotojų poreikis kyla iš šiandienos realijų. Knygas, pakeičia el. knygos, mokymąsį auditorijose, keičia nuotolinis mokymas. El. knyga suteikia tik žinias, kartais vaizdą, tačiau neturi simuliacijų, įveiklinimo, kas įgytas žinias leistų panaudoti praktiškai, suformuoti įgūdžius. Moodle aplinka perteikia vaizdus, teorinę medžiagą, interaktyvias užduotis, bet taipogi neformuoja profesinių įgūdžių. Mūsų kuriami produktai apims teorinę, vaizdo medžiagą, simuliacijas, įveiklinimą, kas leis visapusiškai vartotoją supažindinti su nagrinėjama sritimi, kelti jo kaip specialisto kvalifikaciją arba tiesiog padės formuoti tam tikrus elgesio modelius.

Veiksmų programaEkonomikos augimo veiksmų programa
Veiksmų programos prioritetas:Ūkio konkurencingumui ir ekonomikos augimui skirti moksliniai tyrimai ir technologinė plėtra
Veiksmų programos prioriteto priemonė:Inoklaster LT
Kvietimo numerisVP2-1.4-ŪM-01-K-02
Paraiškos kodasVP2-1.4-ŪM-01-K-02-013
Administracinės atitikties vertinimas:Taip, 2013-09-05
Tinkamumo vertinimas:Ne, 2013-09-05
Naudos ir kokybės vertinimas:
Sprendimas dėl projekto finansavimo:
Projekto įgyvendinimo apskritis
Projekto įgyvendinimo savivaldybė:Kauno miesto

<< Grįžti į paieškos formą