Odontologijos inovacijų klasterio tarptautinio konkurencingumo didinimas

Paramos priemonė
VP2-1.4-ŪM-01-K
Paraiškos būsena: Nesudaryta sutartis
Projekto vykdytojas: UAB "MED GRUPĖ"
Finansavimo ir administravimo sutartis: Nepasirašyta
Prašoma lėšų suma:
78 659,64 €
Skirtas finansavimas
Iš jo ES dalis:

Odontologijos inovacijų klasteris vienija 11 organizacijų, iš kurių 5 odontologijos klinikos, 2 prekybos odontologiniais produktais įmonės, 2 specializuoto odontologų mokymo įmonės, asociacija ir valstybinis mokslinių tyrimų institutas. Organizacijos susibūrė į klasterį, siekdamos bendradarbiauti MTTP veiklose ir taip didinti klasterio, odontologijos sektoriaus ir kiekvieno klasterio dalyvio atskirai konkurencingumą. Šis projektas yra skirtas didinti Odontologijos inovacijų klasterio konkurencingumą dalyvaujant parodose, vykdant rinkodarą užsienio šalyse, organizuojant konferenciją, skirtą klasterio žinomumo didinimui ir naujų narių pritraukimui bei dalyvaujant tarptautinėse konferencijose siekiant pagilinti klasterio veiklos organizavimo įgūdžius. Klasterio dalyviai nėra pajėgūs skirti tiek finansinių resursų, kad galėtų patys įgyvendinti šį projektą numatyta apimtimi ir kokybe, todėl klasterio koordinatorius kreipiasi ES struktūrinių fondų paramos. Šiam projektui yra verta skirti ES paramą, kadangi jis kuria didelę pridėtinę vertę: • Turės teigiamą poveikį medicinos sektoriaus (odontologijos šakos) konkurencingumui ir Lietuvos ekonomikos vystymuisi; • Turės teigiamą poveikį kitoms Lietuvos įmonėms užimant tikslines, nišines užsienio rinkas; • Padidins odontologijos šakos konkurencingumo ir inovatyvumo rodiklius, paslaugų eksporto apimtis; • Padės pritraukti į Lietuvos aukštųjų ir vidutiniškai aukštųjų technologijų sektorių tiesiogines užsienio investicijas; • Prisidės prie MTTP darbuotojų naujų darbo vietų kūrimo, aukštųjų technologijų sektoriaus plėtros.

Veiksmų programaEkonomikos augimo veiksmų programa
Veiksmų programos prioritetas:Ūkio konkurencingumui ir ekonomikos augimui skirti moksliniai tyrimai ir technologinė plėtra
Veiksmų programos prioriteto priemonė:Inoklaster LT
Kvietimo numerisVP2-1.4-ŪM-01-K-02
Paraiškos kodasVP2-1.4-ŪM-01-K-02-014
Administracinės atitikties vertinimas:Ne, 2013-08-29
Tinkamumo vertinimas:
Naudos ir kokybės vertinimas:
Sprendimas dėl projekto finansavimo:
Projekto įgyvendinimo apskritis
Projekto įgyvendinimo savivaldybė:Vilniaus miesto

<< Grįžti į paieškos formą