Šilutės rajono savivaldybės administracijos darbuotojų ir savivaldybės tarybos narių mokymai (3 etapas)

Paramos priemonė
VP1-4.1-VRM-04-R
Paraiškos būsena: Baigtas įgyvendinti
Projekto vykdytojas: Šilutės rajono savivaldybės administracija
Finansavimo ir administravimo sutartis: Pasirašyta 2013-11-27
Prašoma lėšų suma:
60 136,11 €
Skirtas finansavimas
59 411,78 €
Iš jo ES dalis:
59 411,78 €

Pagrindinis projekto tikslas – tobulinti Šilutės rajono savivaldybės darbuotojų administracinius gebėjimus, bei didinti viešojo administravimo efektyvumą. Projekto uždavinys - tobulinti savivaldybės administracijos darbuotojų kvalifikaciją ir kompetenciją. Šilutės rajono savivaldybei pradėjus diegti strateginio valdymo principus savo veikloje, rengiant ir įgyvendinant savivaldybių strateginiuose planuose numatytas priemones, būtinas nuolatinis savivaldybių darbuotojų gebėjimo ugdymas, siekiant, kad būtų pasiekti strateginiai tikslai, įgyvendinti uždaviniai ir priemonės, numatyti strateginiuose dokumentuose. Šiuo projektu siekiama tobulinti Šilutės rajono savivaldybės tarybos narių, valstybės tarnautojų ir darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis kvalifikacijas ir kompetencijas. Siekiant efektyviai įgyvendinti projektą, projekte išskirtos tikslinės grupės, kurioms bus pritaikomos mokymo programos atsižvelgiant į jų specifinius poreikius. Savivaldybės tarybos narių mokymai bus vykdomi pagal valstybės politikų mokymų programą. Valstybės tarnautojų ir dirbančių pagal darbo sutartis skirti mokymai, orientuoti į jų specifinius poreikius, taip pat asmeninio efektyvumo įgūdžių tobulinimą, siekiant didinti jų darbo efektyvumą ir sėkmingai įgyvendinti strateginius tikslus. Patobulinta Šilutės rajono savivaldybės tarybos narių, administracijos darbuotojų kvalifikacija ir naujai įgytos žinios bei kompetencijos sudarys galimybes teikti kokybiškesnes paslaugas Šilutės rajono žmonėms bei suteiks galimybę pritraukti daugiau lietuviško ir užsienio kapitalo investicijų, sudarant sąlygas spartesnei Šilutės rajono plėtrai.

Veiksmų programaŽmogiškųjų išteklių plėtros veiksmų programa
Veiksmų programos prioritetas:Administracinių gebėjimų stiprinimas ir viešojo administravimo efektyvumo didinimas
Veiksmų programos prioriteto priemonė:Savivaldybių institucijų ir įstaigų dirbančiųjų kvalifikacijos tobulinimas
Kvietimo numerisVP1-4.1-VRM-04-R-32
Paraiškos kodasVP1-4.1-VRM-04-R-32-008
Administracinės atitikties vertinimas:Taip, 2013-09-06
Tinkamumo vertinimas:Taip, 2013-09-06
Naudos ir kokybės vertinimas:Netaikoma
Sprendimas dėl projekto finansavimo:Finansuoti
Projekto įgyvendinimo apskritis
Projekto įgyvendinimo savivaldybė:Šilutės raj.

<< Grįžti į paieškos formą