Šalčininkų centralizuoto šilumos tiekimo tinklų modernizavimas diegiant šiuolaikines technologijas

Paramos priemonė
VP2-4.2-ŪM-02-K
Paraiškos būsena: Nutrauktas
Projekto vykdytojas: Uždaroji akcinė bendrovė "Šalčininkų šilumos tinklai"
Finansavimo ir administravimo sutartis: Nutraukta 2014-07-01
Prašoma lėšų suma:
596 830,11 €
Skirtas finansavimas
579 240,04 €
Iš jo ES dalis:
579 240,04 €

Pagrindinė UAB "Šalčininkų šilumos tinklai" veikla - termofikacinio vandens gamyba ir centralizuotas šilumos energijos tiekimas apšildymui, technologijai ir karšto vandens ruošimui. Šalčininkų rajone yra paklota 17,7 km ilgio šilumos tinklų. Didelė dalis centralizuoto šilumos tiekimo tinklų yra eksploatuojami ilgiau nei 20-30 metų. Šie vamzdynai buvo klojami gelžbetoniniuose kanaluose, o patys vamzdžiai izoliuojami stiklo vata. Daugelyje vietų tinklų izoliacija yra sukritusi ir neužtikrina keliamų šilumos laidumo reikalavimų. Dėl aukšto gruntinio vandens lygio vamzdynų gelžbetoniniai kanalai dažnai yra semiami gruntinio vandens. Padidėjęs gruntinio vandens lygis skatina išorinę vamzdynų koroziją. Dėl to modernizuojamuose tinkluose patiriami nemaži šilumos nuostoliai (2012 m. - 8,9 GWh arba 21,6 %), įvyksta ir šilumos tinklo trūkimai. Dėl senai paklotų vamzdynų pasitaikančios avarijos neleidžia patikimai ir efektyviai tenkinti vartotojų šilumos poreikių. Centralizuoto šilumos tiekimo sistemos vamzdynų modernizavimo darbai apims magistralinių vamzdynų bei dalį kvartalinių ir įvadinių tinklų keitimą (viso 4363 m). Modernizavimo metu tinklai bus klojami bekanaliniu būdu. Šilumos tiekimo tinklų schema Šalčininkuose yra šakotinė, todėl dėl visos sistemos patikimumo yra būtina išlaikyti vamzdynus geroje būklėje, pakeisti susidėvėjusius magistralinius tinklus, kad išvengti avarijų, kurių pasekoje reikėtų atjungti didelę dalį vartotojų. Įmonei įgyvendinant projektą vien tik savo lėšomis (be SF lėšų), atliekamų darbų apimtys būtų mažesnės ir atitinkamai sumažėtų pasiekiami rezultatai.

Veiksmų programaEkonomikos augimo veiksmų programa
Veiksmų programos prioritetas:Esminė ekonominė infrastruktūra
Veiksmų programos prioriteto priemonė:Šilumos tiekimo sistemos modernizavimas ir plėtra
Kvietimo numerisVP2-4.2-ŪM-02-K-03
Paraiškos kodasVP2-4.2-ŪM-02-K-03-015
Administracinės atitikties vertinimas:Taip, 2013-09-13
Tinkamumo vertinimas:Taip, 2013-09-13
Naudos ir kokybės vertinimas:Taip, 2013-09-16
Sprendimas dėl projekto finansavimo:Finansuoti
Projekto įgyvendinimo apskritis
Projekto įgyvendinimo savivaldybė:Šalčininkų raj.

<< Grįžti į paieškos formą