Katilinės RK-3 šilumos tiekimo vamzdynų Ukmergės mieste atnaujinimas 2014 m.

Paramos priemonė
VP2-4.2-ŪM-02-K
Paraiškos būsena: Nesudaryta sutartis
Projekto vykdytojas: Uždaroji akcinė bendrovė "Ukmergės šiluma"
Finansavimo ir administravimo sutartis: Nepasirašyta
Prašoma lėšų suma:
303 862,08 €
Skirtas finansavimas
0 €
Iš jo ES dalis:
0 €

Paraiška teikiama 1460,5 m šilumos tiekimo vamzdyno ruožų, kurių diamentras yra nuo DN50 iki DN300 perklojimui, įrengiant naujus gamykloje izoliuotus analogiško ir mažesnio diametro šilumos tiekimo vamzdynus. Užbaigus projektą, bendras vamzdynų ilgis sutrumpės, o esamas DN300 vamzdynas, paklotas nepraeinamame kanale, bus pilnai pakeistas DN200 bekanaliu vamzdynu. Numatoma, kad po 2014 m., kai bus baigtas projektas, senų centralizuoto šilumos tiekimo sistemos vamzdynų keitimas pramoniniu būdu izoliuotais, nekanaliniu būdu klojamais tinklais leis sumažinti skaičiuotinus šilumos nuostolius rekonstruojamuose šilumos tiekimo tinklų ruožuose nuo 704 MWh/metus iki 452 MWh/metus. Skaičiuotini šilumos nuostoliai sumažės apie 252 MWh/metus arba 5,6% nuo esamų techninių perdavimo nuostolių RK-3 tinkle (4539 MWh 2012 m.). Papildomai, dėl sumažėjusio termofikacinio vandens nuotėkio, bus sutaupoma 418 m3/m termofikacinio vandens, bei 107,1 t sumažės metinė CO2 tarša. Projektas vykdomas siekiant užtikrinti subalansuotą ir darnią energetikos plėtrą, užtikrinant Ukmergės miesto centralizuotai tiekiamos šilumos vartotojams patikimą energijos tiekimą, kuo mažesnėmis sąnaudomis ir mažesne tarša. Projekto metu atnaujintyi šilumos tiekimo vamzdynai atitiks visus keliamus šiuolaikinei šilumos perdavimo įrangai reikalavimus. Keičiant senus vamzdynus bus atnaujinama susidėvėjusi infrastruktūra, tuo sumažinama avarijų atsiradimo tikimybė RK-3 tinkle ir padidinamas šilumos tiekimo patikimumas vartotojams. Įmonei šis projektas naudingas tuo, kad bus atnaujinama šilumos tiekimo infrastruktūra, sumažinamos eksploatacinės bei remontų išlaidos ir užtikrinamas patikimas paslaugos teikimas klientams.

Veiksmų programaEkonomikos augimo veiksmų programa
Veiksmų programos prioritetas:Esminė ekonominė infrastruktūra
Veiksmų programos prioriteto priemonė:Šilumos tiekimo sistemos modernizavimas ir plėtra
Kvietimo numerisVP2-4.2-ŪM-02-K-03
Paraiškos kodasVP2-4.2-ŪM-02-K-03-024
Administracinės atitikties vertinimas:Taip, 2013-08-14
Tinkamumo vertinimas:Taip, 2013-08-14
Naudos ir kokybės vertinimas:Taip, 2013-08-30
Sprendimas dėl projekto finansavimo:Nefinansuoti
Projekto įgyvendinimo apskritis
Projekto įgyvendinimo savivaldybė:Ukmergės raj.

<< Grįžti į paieškos formą