110/6 kV Lietuvos elektrinės TP 110 kV skirstyklos rekonstravimas

Paramos priemonė
VP2-4.1-ŪM-01-V
Paraiškos būsena: Baigtas įgyvendinti
Projekto vykdytojas: LITGRID AB
Finansavimo ir administravimo sutartis: Pasirašyta 2013-12-19
Prašoma lėšų suma:
262 279,89 €
Skirtas finansavimas
208 332,66 €
Iš jo ES dalis:
208 332,66 €

Projekto tikslas – rekonstruoti 110/6 kV įtampos Lietuvos elektrinės transformatorių pastotės 110 kV įtampos skirstyklą (toliau – Lietuvos elektrinės TP 110 kV skirstykla). Siekiamas rezultatas – elektros energijos perdavimo sistemos patikimumo didinimas. Lietuvos elektrinės TP 110 kV skirstyklos įrengimai fiziškai ir morališkai nusidėvėję. Pastotės skirstyklos įrenginiai eksploatuojami nuo 1962 m. Būtina įrengti ribotuvus elektrinių įrenginių ir grandinių apsaugai nuo atmosferinių iškrovų ir komutacinių viršįtampių ir RAA įrenginius. Lietuvos elektrinė yra pagrindinė Lietuvos energetikos sistemos elektrinė, kuri generuoja didžiausius elektros energijos pajėgumus. Modernizavus Lietuvos elektrinės TP 110 kV skirstyklos įrenginius sumažės avarijų bei gedimų tikimybė, kas įtakos stabilesnį ir patikimesnį elektros tiekimą tinkle. Naujos įrangos diegimas turės įtakos nuostolių tinkle sumažinimui. Lietuvos elektrinės TP 110 kV skirstyklos rekonstravimas padidins elektros energijos perdavimo patikimumą Vilniaus apskrityje. Projekto veiklos – perdavimo tinklo elektros įrenginių modernizavimas. Projekto apimtis – nauji pirminės ir antrinės komutacijos įrenginiai, nauja valdymo sistema, nauji relinės apsaugos ir automatikos įrenginiai, nauja komercinė apskaita.

Veiksmų programaEkonomikos augimo veiksmų programa
Veiksmų programos prioritetas:Esminė ekonominė infrastruktūra
Veiksmų programos prioriteto priemonė:Elektros perdavimo sistemos modernizavimas ir plėtra
Kvietimo numerisVP2-4.1-ŪM-01-V-02
Paraiškos kodasVP2-4.1-ŪM-01-V-02-011
Administracinės atitikties vertinimas:Taip, 2013-10-31
Tinkamumo vertinimas:Taip, 2013-10-31
Naudos ir kokybės vertinimas:Netaikoma
Sprendimas dėl projekto finansavimo:Finansuoti
Projekto įgyvendinimo apskritis
Projekto įgyvendinimo savivaldybė:Vilniaus raj.

<< Grįžti į paieškos formą