Panevėžio apskrities gestų kalbos vertėjų centro patalpų rekonstrukcija

Paramos priemonė
VP3-2.4-SADM-02-V
Paraiškos būsena: Baigtas įgyvendinti
Projekto vykdytojas: Panevėžio apskrities gestų kalbos vertėjų centras
Finansavimo ir administravimo sutartis: Pasirašyta 2013-12-02
Prašoma lėšų suma:
175 317,3 €
Skirtas finansavimas
175 317,3 €
Iš jo ES dalis:
149 019,71 €

Kiekvienais metais gestų kalbos vertimo paslaugų poreikis auga. 2005 m. buvo suteiktos 2203 gestų kalbos vertimo paslaugos, o 2012 m.- 6027. Vertėjų skaičius išaugo nuo 4 iki 14 etatų. Centro aptarnaujamoje teritorijoje gyvena per 900 asmenų, turinčių klausos negalią, jie yra pagrindinė projekto tikslinė grupė, per 300 iš jų naudojasi Centro teikiamomis paslaugomis.Tolesnė Centro plėtra neišvengiama, vadovaujantis Lietuvos gestų kalbos vertėjų paslaugų teikimo 2013-2017 m. priemonių planu, įkuriant dar 2 vertėjų darbo vietas. Projekto metu bus atliekamas Centro patalpų, esančių Aukštaičių g. 4, Panevėžys, (unikalus Nr. 2797-0000-5020:0010), kapitalinis remontas. Numatomų atnaujinti patalpų plotas yra 167,21 kv. m. Patalpos buvo perimtos, likvidavus Panevėžio visuomenės sveikatos centrą, todėl jos ne visiškai tinka dabartinei Centro veiklai. Centro patalpose nėra mokymų klasės, kabinetų individualiam klientų priėmimui. Centro patalpos yra II aukšte, todėl asmenims, turintiems judėjimo negalią, nėra galimybės į jas patekti. Įgyvendinus projektą, bus modernizuotos ir tinkamai pritaikytos Centro patalpos. Perplanavus turimas patalpas, bus galima įrengti 3 kabinetus individualiam klientų priėmimui, laukiamąjį lankytojams, nedidelę 10 vietų mokymų klasę, kuri būtų pritaikyta dalyvauti video mokymuose bei vaizdo konferencijose. Projekto įgyvendinimo metu bus modernizuota šildymo sistema, asmenims, turintiems judėjimo negalią, bus sudarytos sąlygos patekti į Centrą, atliktas vidaus patalpų remontas. Projekto metu planuojama įsigyti reikiamus baldus, kompiuterinę ir kitą įrangą. Projekto įgyvendinimas pagerintų vertimo paslaugų kokybę ir operatyvumą bei bendravimo intensyvumą projekto tikslinei grupei, didintų vertėjų kvalifikaciją.

Veiksmų programaSanglaudos skatinimo veiksmų programa
Veiksmų programos prioritetas:Viešųjų paslaugų kokybė ir prieinamumas: sveikatos, švietimo ir socialinė infrastruktūra
Veiksmų programos prioriteto priemonė:Paslaugas, tarp jų profesinės reabilitacijos, neįgaliesiems teikiančių įstaigų plėtra
Kvietimo numerisVP3-2.4-SADM-02-V-05
Paraiškos kodasVP3-2.4-SADM-02-V-05-001
Administracinės atitikties vertinimas:Taip, 2013-08-27
Tinkamumo vertinimas:Taip, 2013-08-28
Naudos ir kokybės vertinimas:Netaikoma
Sprendimas dėl projekto finansavimo:Finansuoti
Projekto įgyvendinimo apskritis
Projekto įgyvendinimo savivaldybė:Panevėžio miesto

<< Grįžti į paieškos formą