Žiniomis ir faktais grįsta jaunimo politika

Paramos priemonė
VP1-4.1-VRM-08-V
Paraiškos būsena: Baigtas įgyvendinti
Projekto vykdytojas: Lietuvos jaunimo organizacijų taryba
Finansavimo ir administravimo sutartis: Pasirašyta 2013-10-04
Prašoma lėšų suma:
144 810,01 €
Skirtas finansavimas
144 804,27 €
Iš jo ES dalis:
123 083,63 €

Nacionalinėje jaunimo politikos 2011-2019 metų plėtros programoje (Žin., 2010, Nr. 142-7229) vienas iš tikslų - užtikrinti žinybų ir sektorių bendradarbiavimą plėtojant darnią, faktais ir žiniomis grįstą jaunimo politiką. Valdžios sektoriaus darbuotoaji (valstybės tarnautojai ir valstybės įstaigų darbuotoajai) yra projekto tikslinė grupė. Šiuo metu tikslinė grupė susiduria su problema įgyvendinant jaunimo politiką paremtą faktais ir žiniomis.Jaunimo politikos srityje nėra susiformavusios praktikos ar nustatyto reguliavimo mechanizmo, kai į sprendimai priimami remiantis objektyviais, metodologiškai pamatuotais duomenis ir analizėmis tiek apie jaunimo situaciją, tiek apie sprendimų, priimamų jaunimo politikos formavimo metu, adekvatumą praktiniam politikos įgyvendinimui. Projekto tikslas-skatinti valdžios ir NVO sektorių bendradarbiavimą gerinant valdžios sektoriaus įgyvendinamą viešąją politiką. Projekto metu LiJOT, Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerija ir Jaunimo reikalų departamentas keisis žiniomis ir informacija jaunimo tyrimų srityje, kurs jaunimo tyrėjų modelį, dokumentą, numatantį, kaip turėtų bendradarbiauti projekto partneriai jaunimo tyrimų srityje, siekiant užtikrinti tęstinį ir nuolatinį valdžios ir NVO sektorių darbą kartu formuojant ir įgyvendinant žiniomis ir faktais grįstą jaunimo politiką. Projekto rezultati- sukurtas jaunimo tyrėjų modelis, atliktas tyrimas apie jaunimo NVO sukuriamą pridėtinę naudą, valdžios ir NVO sektoriaus bendrai organizuojama konferencija ir kiti renginiai skatinantys šių sektorių partnerytę.

Veiksmų programaŽmogiškųjų išteklių plėtros veiksmų programa
Veiksmų programos prioritetas:Administracinių gebėjimų stiprinimas ir viešojo administravimo efektyvumo didinimas
Veiksmų programos prioriteto priemonė:Valdžios ir nevyriausybinio sektorių bendradarbiavimas ir partnerystė
Kvietimo numerisVP1-4.1-VRM-08-V-01
Paraiškos kodasVP1-4.1-VRM-08-V-01-018
Administracinės atitikties vertinimas:Taip, 2013-08-26
Tinkamumo vertinimas:Taip, 2013-08-26
Naudos ir kokybės vertinimas:Netaikoma
Sprendimas dėl projekto finansavimo:Finansuoti
Projekto įgyvendinimo apskritis
Projekto įgyvendinimo savivaldybė:Vilniaus miesto

<< Grįžti į paieškos formą