Kauno apskrities gestų kalbos vertėjų centro patalpų rekonstrukcija

Paramos priemonė
VP3-2.4-SADM-02-V
Paraiškos būsena: Nutrauktas
Projekto vykdytojas: Kauno apskrities Gestų kalbos vertėjų centras
Finansavimo ir administravimo sutartis: Nutraukta 2015-07-15
Prašoma lėšų suma:
616 037,71 €
Skirtas finansavimas
462 667,98 €
Iš jo ES dalis:
393 267,78 €

Rekonstruojamų patalpų adresas- Laisvės alėja 56,Kaunas. Centro patalpos II ir III aukštuose, sudaro 329,35 m2. Patalpos gautos pagal panaudą , 20 - čiai metų iš Kauno savivaldybės , todėl patalpos ne visiškai tinka dabartinei Centro veiklai. Nėra mokymų klasės vertėjų kvalifikacijai tobulinti ir naujų gestų mokymuisi, nėra kabinetų individualiam klientų priėmimui, neekonomiška šildymo sistema. WC patalpos nepritaikytos asmenims, turintiems judėjimo negalią. Patalpos II aukšte - nėra galimybės į Centrą patekti klausos ir judėjimo negalią turintiems asmenims. Įgyvendinus projektą, bus modernizuotas ir tinkamai pritaikytas Kauno apskrities gestų kalbos vertėjų centras. Perplanavus turimas patalpas, bus galima įrengti 3 kabinetus individualiam klientų priėmimui, laukiamąjį Centro lankytojams, nedidelę mokymų klasę. Bus modernizuota šildymo sistema, įrengtas keltuvas asmenims, turintiems judėjimo negalią, pakeista elektros instaliacija, vamzdynai, stogo perdanga. Tai tiesiogiai įtakos Centro veiklą: vertimo paslaugų kokybę ir operatyvumą bei bendravimo su žmonėmis, turinčiais klausos negalią, intensyvumą, gestų kalbos vertėjų kvalifikacijos tobulinimą. Modernizavus šildymo sistemą, planuojame sutaupyti lėšų šildymui. Įrengus mokymų klasę bus sudaryta galimybė gestų kalbos vertėjams kelti kvalifikaciją savo darbo vietoje, mokyti letuvių gestų kalbos visuomenės narius.

Veiksmų programaSanglaudos skatinimo veiksmų programa
Veiksmų programos prioritetas:Viešųjų paslaugų kokybė ir prieinamumas: sveikatos, švietimo ir socialinė infrastruktūra
Veiksmų programos prioriteto priemonė:Paslaugas, tarp jų profesinės reabilitacijos, neįgaliesiems teikiančių įstaigų plėtra
Kvietimo numerisVP3-2.4-SADM-02-V-05
Paraiškos kodasVP3-2.4-SADM-02-V-05-002
Administracinės atitikties vertinimas:Taip, 2013-09-02
Tinkamumo vertinimas:Taip, 2013-09-02
Naudos ir kokybės vertinimas:Netaikoma
Sprendimas dėl projekto finansavimo:Finansuoti
Projekto įgyvendinimo apskritis
Projekto įgyvendinimo savivaldybė:Kauno miesto

<< Grįžti į paieškos formą