Rietavo savivaldybės institucijose ir įstaigose dirbančiųjų kvalifikacijos tobulinimas - III etapas

Paramos priemonė
VP1-4.1-VRM-04-R
Paraiškos būsena: Nesudaryta sutartis
Projekto vykdytojas: Rietavo savivaldybės administracija
Finansavimo ir administravimo sutartis: Nepasirašyta
Prašoma lėšų suma:
99,2 €
Skirtas finansavimas
Iš jo ES dalis:

Pagrindinis projekto tikslas - tobulinti Rietavo savivaldybės administracinius gebėjimus bei didinti viešojo administravimo efektyvumą. Rietavo savivaldybei pradėjus diegti strateginio valdymo principus savo veikloje, rengiant ir įgyvendinant savivaldybės strateginiame plėtros plane numatytas priemones, būtinas nuolatinis valstybės tarnautojų gebėjimų ugdymas, siekiant, kad būtų pasiekti strateginiai tikslai, įgyvendinti uždaviniai ir priemonės, numatyti strateginiuose dokumentuose. Šiuo projektu siekiama kelti Rietavo savivaldybės tarybos narių, administracijos darbuotojų ir savivaldybei pavaldžių įstaigų darbuotojų administracinius gebėjimus, organizuojant jiems reikalingus mokymus. Rietavo savivaldybė neturi galimybių savo lėšomis finansuoti darbuotojų kvalifikacijos kėlimui reikalingų mokymų, todėl inicijavo projektą "Rietavo savivaldybės institucijose ir įstaigose dirbančiųjų kvalifikacijos tobulinimas, III etapas" ES struktūrinei paramai gauti. Pagrindinis šio projekto tikslas - tobulinti Rietavo savivaldybės administracinius gebėjimus bei didinti viešojo administravimo efektyvumą. Projekto uždavinys - tobulinti Rietavo savivaldybės administracijos darbuotojų kvalifikaciją ir kompetenciją. Siekiant įgyvendinti projekto tikslą ir uždavinį, numatyta organizuoti 6 mokymus, skirtus Rietavo savivaldybės administracijos darbuotojų ir savivaldybei pavaldžių įstaigų darbuotojų kvalifikacijos kėlimui ir reikalingų įgūdžių įgijimui bei tobulinimui. Planuojama, kad mokymuose dalyvaus 40 asmenų, bus išdalinti 102 mokymų baigimo pažymėjimai. tikimasi, kad įgyvendinus projektą sėkmingai mokymą baigusių asmenų, kurie taiko įgytas žinias darbe, praėjus 6 mėnesiams po mokymo pabaigos, dalis bus ne mažesnė kaip 75 procentai.

Veiksmų programaŽmogiškųjų išteklių plėtros veiksmų programa
Veiksmų programos prioritetas:Administracinių gebėjimų stiprinimas ir viešojo administravimo efektyvumo didinimas
Veiksmų programos prioriteto priemonė:Savivaldybių institucijų ir įstaigų dirbančiųjų kvalifikacijos tobulinimas
Kvietimo numerisVP1-4.1-VRM-04-R-82
Paraiškos kodasVP1-4.1-VRM-04-R-82-006
Administracinės atitikties vertinimas:Taip, 2013-08-29
Tinkamumo vertinimas:Ne, 2013-08-29
Naudos ir kokybės vertinimas:
Sprendimas dėl projekto finansavimo:
Projekto įgyvendinimo apskritis
Projekto įgyvendinimo savivaldybė:Rietavo

<< Grįžti į paieškos formą