Veiklos valdymo tobulinimas Kazlų Rūdos savivaldybės administracijoje, diegiant kokybės vadybos sistemą

Paramos priemonė
VP1-4.3-VRM-01-V
Paraiškos būsena: Nesudaryta sutartis
Projekto vykdytojas: Kazlų Rūdos savivaldybės administracija
Finansavimo ir administravimo sutartis: Nepasirašyta
Prašoma lėšų suma:
106 348,47 €
Skirtas finansavimas
Iš jo ES dalis:

Projektu yra siekiama gerinti viešųjų ir administracinių paslaugų teikimo kokybę, gilinti Administracijos darbuotojų žinias ir kompetenciją siekiant užtikrinti efektyvią Administracijos veiklą, tobulinti savivaldybės administracijos struktūros reglamentavimą, kad ji leistų užtikrinti optimalią Administracijos veiklos kokybę ir siekti, kad padidėtų interesantų pasitikėjimas, efektyviai panaudoti savivaldybės finansinius išteklius ir parinkti optimalų pareigybių skaičių. Šiam tikslui pasiekti tikslinga Administracijoje įdiegti kokybės vadybos sistemą atitinkančią LST EN ISO 9001:2008 standarto reikalavimus. Įgyvendinus projektą bus užtikrinta Administracijos vientisa veiklos valdymo sistema, sudaryta galimybė nuolat tobulinti Administracijos veiklą ir taip didinti interesantų pasitenkinimą paslaugų teikimo kokybe. Įgyvendintos veiklos leis pasiekti galutinius projekto rezultatus: 1. Atlikta veiklos procesų analizė, 1 vnt. 2. Įdiegta kokybės sistema, 1 vnt. 3. Apmokyti darbuotojai, 30 asm. 4. Sertifikuota kokybės vadybos sistema, 1 vnt. Pasiektų projekto rezultatų poveikis yra teigiamas ir tiesiogiai siejasi su priemonės tikslu bei prisideda prie priemonės stebėsenos rodiklio (įdiegtos kokybės vadybos sistemos savivaldybių administravimo subjektuose / valstybinio administravimo ir kituose viešojo administravimo subjektuose) įgyvendinimo. Projekto tikslinė grupė:Kazlų Rūdos savivaldybės administracijos darbuotojai (valstybės tarnautojai, ir darbuotojai dirbantys pagal darbo sutartis) atsakingi už veiklos planavimą ir valdymą.

Veiksmų programaŽmogiškųjų išteklių plėtros veiksmų programa
Veiksmų programos prioritetas:Administracinių gebėjimų stiprinimas ir viešojo administravimo efektyvumo didinimas
Veiksmų programos prioriteto priemonė:Viešųjų paslaugų kokybės iniciatyvos
Kvietimo numerisVP1-4.3-VRM-01-V-01
Paraiškos kodasVP1-4.3-VRM-01-V-01-077
Administracinės atitikties vertinimas:Ne, 2013-09-27
Tinkamumo vertinimas:
Naudos ir kokybės vertinimas:
Sprendimas dėl projekto finansavimo:
Projekto įgyvendinimo apskritis
Projekto įgyvendinimo savivaldybė:Elektrėnų

<< Grįžti į paieškos formą