Šiaulių regiono komunalinių biologiškai skaidžių atliekų tvarkymo infrastruktūros plėtra

Paramos priemonė
VP3-3.2-AM-01-V
Paraiškos būsena: Baigtas įgyvendinti
Projekto vykdytojas: VIEŠOJI ĮSTAIGA ŠIAULIŲ REGIONO ATLIEKŲ TVARKYMO CENTRAS
Finansavimo ir administravimo sutartis: Pasirašyta 2013-12-12
Prašoma lėšų suma:
5 806 393,55 €
Skirtas finansavimas
6 030 235,29 €
Iš jo ES dalis:
6 030 235,29 €

Esama Šiaulių regiono atliekų tvarkymo sistema neleidžia komunalinių atliekų sutvarkyti pagal naujai įsigaliojusius ES direktyvas ir Lietuvos atliekų tvarkymą reglamentuojančius teisės aktus. Siekant Šiaulių regione įvykdyti šių teisės aktų keliamus atliekų tvarkymo uždavinius, būtina keisti komunalinių atliekų tvarkymo sistemą. Įgyvendinus projektą Šiaulių regione bus įvestas atskiras žaliųjų atliekų surinkimas iš regiono miestų ir miestelių individualių gyvenamųjų namų kvartalų. Taip pat numatomas individualus kompostavimas namų valdose. Daliai mišriame sraute esančių biologiškai skaidžių atliekų sutvakyti šalia Aukštrakiuose esančio regioninio nepavojingų atliekų sąvartyno teritorijoje bus pastatyti komunalinių atliekų apdorojimo įrenginiai. Įgyvendinus projektą planuojama, kad apie 1/3 Šiaulių regione susidarančių komunalinių atliekų bus surenkama atskirai, dalis atliekų - apie 50.000 t/m pateks į MBA įrenginius. Įgyvendinus projektą, sąvartyne planuojama šalinti ne daugiau kaip 50 proc. susidarančių komunalinių atliekų (jei dalį atliekų bus galimybė realizuoti atliekų termofikacinėje jėgainėje). Dalis mišraus KA srauto numatytas apdoroti MBA įrenginiais, kurie užtikrins, kad sąvartyne šalinamos komunalinės bioskaidžios atliekos neviršytų 2020 m. didžiausių leistinų šalinti komunalinių biologiškai skaidžių atliekų kiekių – Šiaulių regione 24 700 t/m.

Veiksmų programaSanglaudos skatinimo veiksmų programa
Veiksmų programos prioritetas:Aplinka ir darnus vystymasis
Veiksmų programos prioriteto priemonė:Atliekų tvarkymo sistemos sukūrimas
Kvietimo numerisVP3-3.2-AM-01-V-02
Paraiškos kodasVP3-3.2-AM-01-V-02-011
Administracinės atitikties vertinimas:Taip, 2013-07-31
Tinkamumo vertinimas:Taip, 2013-08-27
Naudos ir kokybės vertinimas:Netaikoma
Sprendimas dėl projekto finansavimo:Finansuoti
Projekto įgyvendinimo apskritis
Projekto įgyvendinimo savivaldybė:Šiaulių raj.

<< Grįžti į paieškos formą