Kokybės vadybos sistemos, atitinkančios ISO 9001:2008 kokybės standartą, įdiegimas ir darbuotojų apmokymas

Paramos priemonė
VP1-4.3-VRM-01-V
Paraiškos būsena: Baigtas įgyvendinti
Projekto vykdytojas: Valstybinė teritorijų planavimo ir statybos inspekcija prie Aplinkos ministerijos
Finansavimo ir administravimo sutartis: Pasirašyta 2013-11-22
Prašoma lėšų suma:
136 121,41 €
Skirtas finansavimas
133 393,41 €
Iš jo ES dalis:
113 384,4 €

Inspekcija pagal kompetenciją vykdo teritorijų planavimo ir statybos valstybinę priežiūrą. Siekiant tobulinti Inspekcijos veiklą ir paslaugų teikimą, planuojama įdiegti ir sertifikuoti kokybės vadybos sistemą, atitinkančią ISO 9001:2008 standarto reikalavimus. Inspekcijos interesantų poreikiai ir lūkesčiai bei teisės aktų reikalavimai skatina analizuoti Inspekcijos vykdomą veiklą ir ieškoti galimybių, kaip pagerinti Inspekcijos veiklos efektyvumą ir paslaugų teikimo kokybę. Inspekcijos kokybės vadybos sistemos įdiegimas ir sertifikavimas prisidėtų prie nacionaliniuose ir Europos Sąjungos teisės aktuose įvardintų prioritetų įgyvendinimo, nes didintų valstybės valdymo efektyvumą, gerintų viešųjų ir administracinių paslaugų teikimo kokybę, didintų valstybės tarnautojų ir darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis pasitenkinimą užimamomis pareigomis, didintų valstybės tarnybos administracinius gebėjimus ir užtikrintų optimalų darbo našumą. Projekto metu bus atlikta Inspekcijos veiklos atitikimo ISO 9001:2008 standarto reikalavimams analizė, parengtas kokybės vadybos sistemos dokumentų paketas, įdiegtas kokybės vadybos sistemos IT sprendimas, įsigyta kokybės vadybos sistemos diegimui ir testavimui būtina techninė įranga, apmokyti Inspekcijos darbuotojai, atliktas įdiegtos kokybės vadybos sistemos vidaus auditas ir sertifikavimas pagal ISO 9001:2008 standarto reikalavimus. Išduotas sertifikatas, patvirtins, kad įdiegta Inspekcijos kokybės vadybos sistema atitinka ISO 9001:2008 standartą. Tai pagerins Inspekcijos veiklos efektyvumą ir kokybę, sudarys sąlygas efektyviau valdyti (planuoti, paskirstyti, naudoti) turimus išteklius, o kokybės vadybos principų integravimas į Inspekcijos administravimo veiklą užtikrins viešojo administravimo procedūrų skaidrumą ir kokybiškesnį paslaugų teikimą. Be ES paramos dėl lėšų stygiaus Inspecija negalėtų šio projekto įgyvendinti.

Veiksmų programaŽmogiškųjų išteklių plėtros veiksmų programa
Veiksmų programos prioritetas:Administracinių gebėjimų stiprinimas ir viešojo administravimo efektyvumo didinimas
Veiksmų programos prioriteto priemonė:Viešųjų paslaugų kokybės iniciatyvos
Kvietimo numerisVP1-4.3-VRM-01-V-01
Paraiškos kodasVP1-4.3-VRM-01-V-01-081
Administracinės atitikties vertinimas:Taip, 2013-09-25
Tinkamumo vertinimas:Taip, 2013-09-25
Naudos ir kokybės vertinimas:Netaikoma
Sprendimas dėl projekto finansavimo:Finansuoti
Projekto įgyvendinimo apskritis
Projekto įgyvendinimo savivaldybė:Vilniaus miesto

<< Grįžti į paieškos formą