Kokybės vadybos sistemos diegimas Biržų rajono savivaldybės administracijoje

Paramos priemonė
VP1-4.3-VRM-01-V
Paraiškos būsena: Baigtas įgyvendinti
Projekto vykdytojas: Biržų rajono savivaldybės administracija
Finansavimo ir administravimo sutartis: Pasirašyta 2013-11-13
Prašoma lėšų suma:
105 856,12 €
Skirtas finansavimas
105 856,12 €
Iš jo ES dalis:
105 856,12 €

Projekto tikslas – tobulinti Biržų rajono savivaldybės administracijos veiklą ir paslaugų teikimo kokybę. Biržų rajono savivaldybės administracija yra viešasis juridinis asmuo, atliekantis viešojo administravimo funkcijas. Pagrindinė problema, paskatinusi įgyvendinti projektą – vieningos kokybės vadybos sistemos nebuvimas, aiškumo tarp užduočių paskirstymo, asmeninės valstybės tarnautojų ir darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis atsakomybės už jų atlikimą, motyvacijos dėl veiklos, orientuotos ne tik į procesus, bet ir į rezultatus, trūkumas. Dėl šios priežasties, Savivaldybės administracijos vadovams sunku valdyti procesus, organizuoti veiklos strategijų vykdymą, motyvuoti darbuotojus, įtraukti juos į veiklos tobulinimo procesą. Nesant minėtos sistemos, sudėtingiau užtikrinti veiklos efektyvumą, kokybišką viešųjų ir administracinių paslaugų teikimą, optimalų klientų poreikių tenkinimą, sunaudojama daugiau laiko priimant sprendimus, atliekant užduotis. Diegiant Savivaldybės administracijoje kokybės vadybos sistemą, atitinkančią LST EN ISO 9001:2008 standarto reikalavimus, bus siekiama įrodyti gyventojams savivaldybės administracijos gebėjimą reikiamai valdyti visus kokybės veiksnius ir tuo užtikrinti paslaugų teikimo kokybės atitiktį nustatytiems reikalavimams. Efektyviai veikianti kokybės vadybos sistema taip pat leis mažinti veiklos valdymo kaštus (nesidubliuos valstybės tarnautojų ir darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis (toliau – darbuotojai) atliekamos funkcijos, kiekvienas tiksliai žinos savo atsakomybės ribas, t.t.), didins Savivaldybės administracijos stabilumą, jos prestižą, gerės gyventojams teikiamų paslaugų kokybė, jų nuomonė apie savivaldybės veiklą. Projektas bus įgyvendinamas Savivaldybės administracijoje. Tikslinė grupė: Savivaldybės administracijos darbuotojai.

Veiksmų programaŽmogiškųjų išteklių plėtros veiksmų programa
Veiksmų programos prioritetas:Administracinių gebėjimų stiprinimas ir viešojo administravimo efektyvumo didinimas
Veiksmų programos prioriteto priemonė:Viešųjų paslaugų kokybės iniciatyvos
Kvietimo numerisVP1-4.3-VRM-01-V-01
Paraiškos kodasVP1-4.3-VRM-01-V-01-082
Administracinės atitikties vertinimas:Taip, 2013-09-20
Tinkamumo vertinimas:Taip, 2013-09-20
Naudos ir kokybės vertinimas:Netaikoma
Sprendimas dėl projekto finansavimo:Finansuoti
Projekto įgyvendinimo apskritis
Projekto įgyvendinimo savivaldybė:Biržų raj.

<< Grįžti į paieškos formą