„Aukštos kokybės viešųjų paslaugų teikimas"

Paramos priemonė
VP2-2.2-ŪM-02-K
Paraiškos būsena: Nutrauktas
Projekto vykdytojas: Viešoji įstaiga Marijampolės verslo informacijos centras
Finansavimo ir administravimo sutartis: Nutraukta 2016-06-09
Prašoma lėšų suma:
289 340,54 €
Skirtas finansavimas
210 344,07 €
Iš jo ES dalis:
210 344,07 €

Utenos apskrities verslumo lygis yra vienas mažiausių Lietuvoje, taip pat yra nepakankama viešųjų paslaugų SVV subjektams pasiūla. Projektu siekiama spręsti abi problemas – didinti visuomenės ir ypač jaunimo ir moterų verslumą bei didinti viešųjų paslaugų verslui pasiūlą. Visuomenės, o ypač moterų ir jaunimo verslumas bus didinamas organizuojant specialius renginius, kuriuose bus pristatomos sėkmės istorijos, praktiniai verslo pradžios klausimai, analizuojamos dažniausiai pasitaikančios klaidos. Projekto metu SVV subjektams bus teikiamos įvairiapusiškos konsultacijos rinkodaros, eksporto plėtros ir kitais klausimais. Šiuo projektu taip pat siekiama paskatinti Utenos apskrities SVV subjektų bendradarbiavimą su kitų apskričių verslo SVV subjektais. Projekto metu bendradarbiaujama su ilgametę viešųjų paslaugų verslui teikimo bei projektų vykdymo patirtį turinčiais technologijų parkais, slėniais, aukštojo mokslo institucijomis ir verslo asociacijomis.

Veiksmų programaEkonomikos augimo veiksmų programa
Veiksmų programos prioritetas:Verslo produktyvumo didinimas ir verslo aplinkos gerinimas
Veiksmų programos prioriteto priemonė:Asistentas-4
Kvietimo numerisVP2-2.2-ŪM-02-K-01
Paraiškos kodasVP2-2.2-ŪM-02-K-01-024
Administracinės atitikties vertinimas:Taip, 2013-10-16
Tinkamumo vertinimas:Taip, 2013-10-16
Naudos ir kokybės vertinimas:Taip, 2013-10-17
Sprendimas dėl projekto finansavimo:Finansuoti
Projekto įgyvendinimo apskritis
Projekto įgyvendinimo savivaldybė:Marijampolės

<< Grįžti į paieškos formą