330/110/10 kV Alytaus TP 330 kV skirstyklos rekonstravimas

Paramos priemonė
VP2-4.1-ŪM-01-V
Paraiškos būsena: Baigtas įgyvendinti
Projekto vykdytojas: LITGRID AB
Finansavimo ir administravimo sutartis: Pasirašyta 2013-11-19
Prašoma lėšų suma:
3 046 802,59 €
Skirtas finansavimas
4 113 910,45 €
Iš jo ES dalis:
4 113 910,45 €

Projekto tikslas – rekonstruoti ir išplėsti 330/110/10 kV įtampos Alytaus transformatorių pastotės 330 kV įtampos skirstyklą. Siekiamas rezultatas – elektros energijos perdavimo sistemos patikimumo didinimas. Lietuvoje eksploatuojamas santykinai senas elektros energijos perdavimo tinklas, neturintis jungčių su kontinentiniais Vakarų Europos šalių tinklais. Šios jungtys yra gyvybiškai svarbios Lietuvai, nes be jų neįmanoma pasiekti energetinės nepriklausomybės. Projekto metu siekiama atnaujinti susidėvėjusią Alytaus transformatorinės pastotės skirstyklą ir ją išplėsti. Atnaujinimas ir išplėtimas yra būtinas, atsižvelgiant į tai, jog ši skirstykla ateityje taps mazgu tarp Lietuvos ir Lenkijos elektros sistemų. Šios skirstyklos modernizavimas būtinas ir dėl jos aptarnaujamo regiono elektros energijos kiekių didėjimo. Alytaus TP 330 kV skirstyklos rekonstrukcija būtina siekiant užtikrinti patikimą Alytaus TP veikimą ir elektros energijos tiekimo patikimumą Alytaus regionui. Rekonstravus 330/110/10 kV Alytaus TP 330 kV skirstyklą sumažės elektros įrenginių skaičius, pasikeis skirstyklos schema, bus išspręsta operatyvinių perjungimų bei avarijų likvidavimo problema, dėl to sumažės nepatiektos vartotojams elektros energijos kiekis. Projekto veiklos – perdavimo tinklo elektros įrenginių modernizavimas. Projekto apimtis – nauji pirminės ir antrinės komutacijos įrenginiai, nauja valdymo sistema, nauji relinės apsaugos ir automatikos įrenginiai, nauja komercinė apskaita.

Veiksmų programaEkonomikos augimo veiksmų programa
Veiksmų programos prioritetas:Esminė ekonominė infrastruktūra
Veiksmų programos prioriteto priemonė:Elektros perdavimo sistemos modernizavimas ir plėtra
Kvietimo numerisVP2-4.1-ŪM-01-V-02
Paraiškos kodasVP2-4.1-ŪM-01-V-02-012
Administracinės atitikties vertinimas:Taip, 2013-09-30
Tinkamumo vertinimas:Taip, 2013-09-30
Naudos ir kokybės vertinimas:Netaikoma
Sprendimas dėl projekto finansavimo:Finansuoti
Projekto įgyvendinimo apskritis
Projekto įgyvendinimo savivaldybė:Alytaus raj.

<< Grįžti į paieškos formą