Veiklos rezultatų stebėsenos sistemos tobulinimas (toliau – Rezultatų stebėsenos sistemos tobulinimas (RESST))

Paramos priemonė
VP1-4.2-VRM-01-V
Paraiškos būsena: Baigtas įgyvendinti
Projekto vykdytojas: Lietuvos Respublikos Vyriausybės kanceliarija
Finansavimo ir administravimo sutartis: Pasirašyta 2013-10-24
Prašoma lėšų suma:
576 764,65 €
Skirtas finansavimas
637 846,66 €
Iš jo ES dalis:
542 169,65 €

Dėl patvirtintų Strategijos „Lietuva 2030“, Nacionalinės pažangos programos ir atskirų plėtros programų svarbos atsirado poreikis sustiprinti ilgos ir vidutinės trukmės strateginio planavimo dokumentų stebėseną Vyriausybės lygiu. Tinkamam stebėsenos organizavimui ypač svarbu susieti skirtingus strateginio planavimo dokumentus tarpusavyje ir sukurti kokybiškų veiklos vertinimo kriterijų sistemą bei naudoti analitinio pobūdžio informaciją. Šie aspektai išlieka svarbiausia tobulintina veiklos rezultatų stebėsenos sistemos grandimi. Iškeliami projekto tikslai – 1) sustiprinti ilgalaikių ir vidutinės trukmės strateginio planavimo dokumentų įgyvendinimo rezultatų stebėseną ir 2) sustiprinti Lietuvos pažangos strategijos „Lietuva 2030“ įgyvendinimo mechanizmą. Tikslinė grupė – valstybės valdymo institucijų, dalyvaujančių ilgalaikių ir vidutinės trukmės strateginio planavimo dokumentų įgyvendinime, valstybės tarnautojai ir darbuotojai (įskaitant, aukštesniosios grandies vadovus). Didžiausia projekto pridėtinė vertė pasireikš Vyriausybei priimant strateginius sprendimus dėl pagrindinių šalies raidos krypčių ir viešųjų finansų perskirstymo, o taip pat visuomenei aktyviau dalyvaujant šalies vizijos įgyvendinime. Projekto dėka sustiprinta ilgos ir vidutinės trukmės veiklos rezultatų stebėsena leis sprendimų priėmėjams pateikti kokybišką informaciją apie veiklos rezultatus ir tokiu būdu sudarys sąlygas padidinti svarbiausių šalies strateginių dokumentų įgyvendinimo efektyvumą ir rezultatyvumą. Be to, svarbu pabrėžti, kad bus užtikrintas ankstesnių projektų, finansuotų įgyvendinant Žmogiškųjų išteklių plėtros programos „Administracinių gebėjimų stiprinimo ir viešojo administravimo efektyvumo didinimo“ prioritetą, rezultatų tvarumas ir didesnė sklaida. Atsiradus naujiems stebėsenos informacijos panaudojimo Vyriausybės lygiu poreikiams, projektas sustiprins atskirus sukurtos vieningos stebėsenos sistemos elementus ir užtikrins stebėsenos procesų kokybę.

Veiksmų programaŽmogiškųjų išteklių plėtros veiksmų programa
Veiksmų programos prioritetas:Administracinių gebėjimų stiprinimas ir viešojo administravimo efektyvumo didinimas
Veiksmų programos prioriteto priemonė:Veiklos valdymo tobulinimas
Kvietimo numerisVP1-4.2-VRM-01-V-02
Paraiškos kodasVP1-4.2-VRM-01-V-02-001
Administracinės atitikties vertinimas:Taip, 2013-09-20
Tinkamumo vertinimas:Taip, 2013-09-20
Naudos ir kokybės vertinimas:Netaikoma
Sprendimas dėl projekto finansavimo:Finansuoti
Projekto įgyvendinimo apskritis
Projekto įgyvendinimo savivaldybė:Vilniaus miesto

<< Grįžti į paieškos formą