Kokybės vadybos sistemos, atitinkančios LST-EN ISO 9001:2008 standarto reikalavimus, diegimas Lošimų priežiūros tarnyboje

Paramos priemonė
VP1-4.3-VRM-01-V
Paraiškos būsena: Baigtas įgyvendinti
Projekto vykdytojas: Lošimų priežiūros tarnyba prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos
Finansavimo ir administravimo sutartis: Pasirašyta 2013-11-25
Prašoma lėšų suma:
115 848,01 €
Skirtas finansavimas
82 125,52 €
Iš jo ES dalis:
69 806,69 €

Lošimų priežiūros tarnyba prie LR FM (iki 2012-03-01 Valstybinė lošimų priežiūros komisija) įsteigta 2001-07-01. Plečiantis įstaigos veiklai, intensyvėjant darbo tempui, įstaigoje atsirado poreikis įdiegti kokybės vadybos sistemą, kurį paskatino tarnybos siekis pagerinti savo veiklos valdymą, efektyviau vykdyti įstatymuose nustatytas funkcijas, ugdyti į rezultatus orientuotą veiklą, efektyviai panaudoti turimus finansinius, žmogiškuosius ir materialinius išteklius, optimizuoti savo veiklą taip, kad ji atitiktų klientų ir atitinkamų teisės aktų reikalavimus. Siekiant užtikrinti klientų pasitikėjimą tikslinga kokybės vadybos sistemą sertifikuoti. Iki šio dėl lėšų trūkumo įsidiegti geriausia pasaulio ir ES patirtimi paremtos kokybės vadybos sistemos nebuvo galimybių. Projekto esmė - stiprinti tarnybos administracinius gebėjimus, parengti ir įgyvendinti kokybės vadybos sistemą, atitinkančią tarptautinio standarto ISO 9001:2008 reikalavimus. Projekto tikslinė grupė - tarnybos darbuotojai. Projektas yra įdomus ir patrauklus tuo, kad kokybės vadybos sistemos įdiegimas įstaigoje prisidės prie įstaigos veiklos procesų valdymo, užtikrins galimybių įvertinimą ir jų pritaikymą įstaigos veiklos kokybės, orientuotos į įstaigos tikslus ir rezultatus, užtikrinimui.

Veiksmų programaŽmogiškųjų išteklių plėtros veiksmų programa
Veiksmų programos prioritetas:Administracinių gebėjimų stiprinimas ir viešojo administravimo efektyvumo didinimas
Veiksmų programos prioriteto priemonė:Viešųjų paslaugų kokybės iniciatyvos
Kvietimo numerisVP1-4.3-VRM-01-V-01
Paraiškos kodasVP1-4.3-VRM-01-V-01-086
Administracinės atitikties vertinimas:Taip, 2013-09-25
Tinkamumo vertinimas:Taip, 2013-09-25
Naudos ir kokybės vertinimas:Netaikoma
Sprendimas dėl projekto finansavimo:Finansuoti
Projekto įgyvendinimo apskritis
Projekto įgyvendinimo savivaldybė:Vilniaus miesto

<< Grįžti į paieškos formą