Klaipėdos apskrities gestų kalbos vertėjų centro infrastruktūros plėtra

Paramos priemonė
VP3-2.4-SADM-02-V
Paraiškos būsena: Baigtas įgyvendinti
Projekto vykdytojas: Klaipėdos apskrities gestų kalbos vertėjų centras
Finansavimo ir administravimo sutartis: Pasirašyta 2013-11-28
Prašoma lėšų suma:
347 833,64 €
Skirtas finansavimas
347 833,64 €
Iš jo ES dalis:
295 658,6 €

Kiekvienais metais gestų kalbos vertimo paslaugų poreikis auga, jei 2005 m buvo suteiktos 5183 vertimo paslaugos, tai 2012m.- 8028. Atitinkamai vertėjų skaičių išaugo nuo 6 iki 15 etatų. Centro aptarnaujamoje teritorijoje gyvena per 1100 asmenų, turinčių klausos negalią, jie yra pagrindinė projekto tikslinė grupė, per 450 iš jų naudojasi Centro teikiamomis paslaugomis. Tolesnė Centro plėtra neišvengiama, vadovaujantis Lietuvos gestų kalbos vertėjų paslaugų teikimo 2013-2017m priemonių planu, planuojama įkurti dar 2 vertėjų darbo vietas. Projekto metu bus atliekamas Centro patalpų, esančių Švyturio g. 2 g. Klaipėda, (unikalus Nr.2196-3008-5010), kapitalinis remontas. Numatomų atnaujinti patalpų plotas yra 307,83 kv. m. Patalpos yra Vitės pagrindinės mokyklos pastato trečiame aukšte, 4 klasės, koridorius ir sanitarinis mazgas, todėl jos ne visiškai tinka dabartinei Centro veiklai. Centro patalpose nėra mokymų klasės, kabinetų individualiam klientų priėmimui. Centro patalpos yra III aukšte, todėl asmenims, turintiems judėjimo negalią, nėra galimybės į jas patekti. Įgyvendinus projektą, bus modernizuotos ir tinkamai pritaikytos Centro patalpos. Perplanavus turimas patalpas, bus galima įrengti 3 kabinetus individualiam klientų priėmimui, laukiamąjį lankytojams, nedidelę 10 vietų mokymų klasę, kuri būtų pritaikyta dalyvauti video mokymuose bei vaizdo konferencijose. Projekto įgyvendinimo metu bus asmenims, turintiems judėjimo negalią sudarytos sąlygos patekti į Centrą, atliktas vidaus patalpų remontas. Projekto metu planuojama įsigyti reikiamus baldus, kompiuterinę ir kitą įrangą. Projekto įgyvendinimas pagerintų vertimo paslaugų kokybę ir operatyvumą bei bendravimo intensyvumą projekto tikslinei grupei, didintų vertėjų kvalifikaciją.

Veiksmų programaSanglaudos skatinimo veiksmų programa
Veiksmų programos prioritetas:Viešųjų paslaugų kokybė ir prieinamumas: sveikatos, švietimo ir socialinė infrastruktūra
Veiksmų programos prioriteto priemonė:Paslaugas, tarp jų profesinės reabilitacijos, neįgaliesiems teikiančių įstaigų plėtra
Kvietimo numerisVP3-2.4-SADM-02-V-06
Paraiškos kodasVP3-2.4-SADM-02-V-06-001
Administracinės atitikties vertinimas:Taip, 2013-06-16
Tinkamumo vertinimas:Taip, 2013-09-23
Naudos ir kokybės vertinimas:Netaikoma
Sprendimas dėl projekto finansavimo:Finansuoti
Projekto įgyvendinimo apskritis
Projekto įgyvendinimo savivaldybė:Klaipėdos miesto

<< Grįžti į paieškos formą