2007-2013 metų ES struktūrinės paramos valdymo ir kontrolės sistemos funkcionavimo užtikrinimas, įgyvendinant Techninės paramos veiksmų programą (toliau - VKSFU)

Paramos priemonė
VP4-1.1-FM-01-V
Paraiškos būsena: Baigtas įgyvendinti
Projekto vykdytojas: Viešoji įstaiga Lietuvos verslo paramos agentūra
Finansavimo ir administravimo sutartis: Pasirašyta 2013-10-22
Prašoma lėšų suma:
1 712 329,7 €
Skirtas finansavimas
1 694 856,71 €
Iš jo ES dalis:
1 440 628,15 €

VšĮ Lietuvos verslo paramos agentūra (toliau - LVPA) yra LR ūkio ministerijos įsteigta pelno nesiekianti institucija, pagal kompetenciją administruojanti Europos Sąjungos (toliau - ES) struktūrinės paramos lėšas. Vykdant LRV 2007-10-17 nutarimu Nr.1139 LVPA kaip įgyvendinančiajai institucijai priskirtas funkcijas 2007-2013 metų ES struktūrinės paramos administravimo struktūroje Lietuvoje, LVPA atsakinga už Ekonomikos augimo ir Sanglaudos skatinimo veiksmų programų (toliau-VP) atitinkamų prioritetų įgyvendinimą susijusį su Lietuvos verslo, turizmo ir energetikos sektorių plėtra. Siekiant užtikrinti kokybišką LVPA administruojamų VP prioritetų valdymo ir kontrolės sistemos funkcionavimą, reikalingi atitinkamos kvalifikacijos ir gebėjimų žmogiškieji resursai, materialinė-techninė bazė bei atitinkamas nuolatinis minėtų resursų ir bazės palaikymas. Įgyvendinant šį projektą bus galima užtikrinti kokybišką 2007-2013 metų ES struktūrinės paramos LVPA priskirtų priemonių administravimą.

Veiksmų programaTechninės paramos veiksmų programa
Veiksmų programos prioritetas:Techninė parama Europos Sąjungos struktūrinės paramos, gaunamos pagal konvergencijos tikslą, administravimui
Veiksmų programos prioriteto priemonė:ES struktūrinės paramos administravimo sistemos sukūrimas ir efektyvus jos funkcionavimas
Kvietimo numerisVP4-1.1-FM-01-V-03
Paraiškos kodasVP4-1.1-FM-01-V-03-001
Administracinės atitikties vertinimas:Taip, 2013-08-26
Tinkamumo vertinimas:Taip, 2013-08-28
Naudos ir kokybės vertinimas:Netaikoma
Sprendimas dėl projekto finansavimo:Finansuoti
Projekto įgyvendinimo apskritis
Projekto įgyvendinimo savivaldybė:Vilniaus miesto

<< Grįžti į paieškos formą