Esamo geležinkelio ruožo Kazlų Rūda - Kaunas rekonstrukcija

Paramos priemonė
VP2-5.1-SM-02-V
Paraiškos būsena: Baigtas įgyvendinti
Projekto vykdytojas: Akcinė bendrovė "Lietuvos geležinkeliai"
Finansavimo ir administravimo sutartis: Pasirašyta 2013-10-15
Prašoma lėšų suma:
119 461 018,49 €
Skirtas finansavimas
119 314 327,02 €
Iš jo ES dalis:
119 314 327,02 €

Europos Parlamentas ir Europos Taryba 2004m. sprendimu Nr. 884/2004/EB „Dėl transeuropinio transporto tinklo plėtros Bendrijos gairių“ patvirtino prioritetinių transporto projektų sąrašą, kuriame 27-uoju numeriu įtrauktas “Rail Baltica” (geležinkelio ašis Varšuva-Kaunas-Ryga-Talinas-Helsinkis) projektas. Pagrindinis globalaus „Rail Baltica“ projekto tikslas – išvystyta interoperabili Pietų – Šiaurės krypties geležinkelio transporto ašis, sujungsianti Baltijos valstybes su Lenkija, o per ją - su visu Europos Sąjungos geležinkelių tinklu. Modernios ašies sukūrimas bei modernizavimas galėtų tenkinti vis didėjančius ES valstybių prekybos ir paslaugų poreikius. Vienas iš šio projekto etapų yra 1520 mm geležinkelio rekonstrukcija ir 1435 mm vėžės pločio geležinkelio statyba ruože Kazlų Rūda - Kaunas, kuris yra vienas esminių ruožų siekiant atvesti europinio standarto geležinkelį iki Kauno centrinės geležinkelio stoties ir Palemone planuojamo įrengti intermodalinio krovinių terminalo Šiuo metu esamas dvikelė geležinkelio linija yra blogos kokybės, 1435 mm pločio geležinkelio linija nėra įrengta. Įgyvendinus projektą bus rekonstruota viso 30,2 km esamos dvikelės geležinkelio linijos atkarpų ir nutiesta jai lygiagreti 37,8 km ilgio 1435 mm linija, rekonstruoti geležinkelio statiniai, rekonstruotos Jurės, Mauručių, Jiesios ir Kauno stotys, modernizuoti esami signalizacijos, ryšių, elektros tinklai. Taip bus pagerintas infrastruktūros pajėgumas geležinkelių transportui, padidės pralaidumas bei greitis, taupomas kelionės laikas, mažės triukšmas ir tarša, gėrės eismo saugumas, bus įgyvendinti principai, susiję su įvairių rūšių transporto derinimu. Projektas atitinka Ilgalaikės Lietuvos transporto sistemos plėtros strategijos, 2007-2013 metų ES struktūrinės paramos panaudojimo strategijos, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimo 1432, Europos Komisijos sprendimo K(2011)5019 nuostatas. Projektas planuojamas finansuoti ES paramos lėšomis ir nuosavomis lėšomis.

Veiksmų programaEkonomikos augimo veiksmų programa
Veiksmų programos prioritetas:Transeuropinių transporto tinklų plėtra
Veiksmų programos prioriteto priemonė:Transeuropinės reikšmės geležinkelio linijų modernizavimas ir plėtra, reikiamos infrastruktūros sukūrimas viešiesiems logistikos centrams steigti
Kvietimo numerisVP2-5.1-SM-02-V-01
Paraiškos kodasVP2-5.1-SM-02-V-01-025
Administracinės atitikties vertinimas:Taip, 2013-10-08
Tinkamumo vertinimas:Taip, 2013-10-08
Naudos ir kokybės vertinimas:Netaikoma
Sprendimas dėl projekto finansavimo:Finansuoti
Projekto įgyvendinimo apskritis
Projekto įgyvendinimo savivaldybė:Kauno raj.

<< Grįžti į paieškos formą