Transeuropinio tinklo kelio E272 (Vilnius–Panevėžys–Šiauliai–Palanga) plėtra. Dangos rekonstravimas. V etapas

Paramos priemonė
VP2-5.1-SM-01-V
Paraiškos būsena: Baigtas įgyvendinti
Projekto vykdytojas: Lietuvos automobilių kelių direkcija prie Susisiekimo ministerijos
Finansavimo ir administravimo sutartis: Pasirašyta 2013-11-25
Prašoma lėšų suma:
20 990 529,43 €
Skirtas finansavimas
20 990 529,43 €
Iš jo ES dalis:
20 990 529,43 €

TEN-T kelias E272 yra svarbi jungtis ne tik Lietuvos, bet ir TEN-T kelių infrastruktūroje. Lietuvoje šis kelias prasideda pajūryje ir per Šiaulius, Panevėžį tęsiasi iki Vilniaus. Šiauliuose į kelią įsijungia IA transporto koridorius, vedantis į Rygą, Panevėžyje – Via Baltica (I visos Europos transporto koridorius), vedantis į Rygą, Taliną, taip pat svarbus kelias Panevėžys–Daugpilis, vedantis į Latviją ir toliau į Rusijos Federaciją (Sankt Peterburgą). Vilniuje kelią kerta IXB transporto koridorius, vedantis į Minską ir Maskvą. Todėl labai svarbu rekonstruoti kelią, kad tranzitinio transporto priemonių eismas būtų patogus ir saugus. Būtina didinti kelio dangos konstrukcijos stiprumą maksimaliai leistinai apkrovai, bei įgyvendinti saugaus eismo ir aplinkosaugines priemones. Numatyti rekonstruoti ruožai neatitinka TEN-T keliams keliamų reikalavimų, neužtikrina saugių ir patogių automobilių eismo sąlygų, atitinkančių eismo intensyvumo lygį, kelio reikšmę ir tarptautinius standartus, tuo sukeldami nuostolius tiek vietiniams, tiek tarptautiniams krovinių vežėjams. Projektas atitinka Lietuvos Respublikos teritorijos Bendrojo plano (2002), Ilgalaikės (iki 2025 metų) Lietuvos transporto sistemos plėtros strategijos (2005), Lietuvos 2007–2013 m. Europos Sąjungos struktūrinės paramos panaudojimo strategijos nuostatas. Įgyvendinant projektą, numatyti: techninių darbo projektų parengimas (7 vnt.), atskirų kelio ruožų rekonstravimo darbai (25,97 km, tame tarpe 3 tiltų bei 2 viadukų), saugaus eismo ir aplinkosauginuų priemonių įdiegimas.

Veiksmų programaEkonomikos augimo veiksmų programa
Veiksmų programos prioritetas:Transeuropinių transporto tinklų plėtra
Veiksmų programos prioriteto priemonė:Transeuropinės reikšmės automobilių kelių infrastruktūros pralaidumo didinimas, techninių parametrų gerinimas
Kvietimo numerisVP2-5.1-SM-01-V-01
Paraiškos kodasVP2-5.1-SM-01-V-01-019
Administracinės atitikties vertinimas:Taip, 2013-09-13
Tinkamumo vertinimas:Taip, 2013-10-18
Naudos ir kokybės vertinimas:Netaikoma
Sprendimas dėl projekto finansavimo:Finansuoti
Projekto įgyvendinimo apskritis
Projekto įgyvendinimo savivaldybė:Ukmergės raj.

<< Grįžti į paieškos formą