Kokybės vadybos modelio, atitinkančio ISO 9001 kokybės standartą, diegimas Lietuvos Respublikos valstybės kontrolėje

Paramos priemonė
VP1-4.3-VRM-01-V
Paraiškos būsena: Baigtas įgyvendinti
Projekto vykdytojas: Lietuvos Respublikos valstybės kontrolė
Finansavimo ir administravimo sutartis: Pasirašyta 2013-12-16
Prašoma lėšų suma:
118 744,21 €
Skirtas finansavimas
86 443,49 €
Iš jo ES dalis:
73 476,96 €

Projekto iniciavimą paskatino įgyvendintas projektas "LR valstybės kontrolės veiklos procesų gerinimas diegiant kokybės vadybos metodus", kurio metu buvo atliktas institucijos veiklos procesų įvertinimas taikant LEAN metodiką ir parengtos veiklos efektyvumo didinimo rekomendacijos. Pasibaigus projektui rekomendacijos buvo įgyvendintos, atnaujinti ir patobulinti institucijos veiklos procesai. Siekiant įtvirtinti kokybės vadybos sistemą ir pagrindinį jos principą - nuolat tobulinti veiklą, nuspręsta įvertinti Valstybės kontrolėje esamos kokybės vadybos sistemos atitiktį tarptautiniu mastu pripažįstamam kokybės vadybos standartui ISO 9001:2008 ir šią sistemą sertifikuoti. Planuojamo įgyvendinti projekto tikslas - didinti veiklos efektyvumą diegiant kokybės vadybos sistemą, atitinkačią tarptautiniu lygiu pripažįstamus standartus.Projekto įgyvendinimo metu bus išanalizuoti ir detaliai aprašyti Valstybės kontrolės veiklos procesai, įvertintas jų efektyvumas, įvertinta jų atitiktis ISO 9001:2008 kokybės standartui, parengtos rekomendacijos tobulinimui. Diegiant kokybės vadybos sistemą, atitinkačią ISO 9001 kokybės standartą, bus parengta reikalinga dokumentacija, procesų efektyvumo matavimo rodikliai. Įdiegta sistema bus sertifikuota.

Veiksmų programaŽmogiškųjų išteklių plėtros veiksmų programa
Veiksmų programos prioritetas:Administracinių gebėjimų stiprinimas ir viešojo administravimo efektyvumo didinimas
Veiksmų programos prioriteto priemonė:Viešųjų paslaugų kokybės iniciatyvos
Kvietimo numerisVP1-4.3-VRM-01-V-01
Paraiškos kodasVP1-4.3-VRM-01-V-01-088
Administracinės atitikties vertinimas:Taip, 2013-10-25
Tinkamumo vertinimas:Taip, 2013-10-25
Naudos ir kokybės vertinimas:Netaikoma
Sprendimas dėl projekto finansavimo:Finansuoti
Projekto įgyvendinimo apskritis
Projekto įgyvendinimo savivaldybė:Vilniaus miesto

<< Grįžti į paieškos formą