Marijampolės laisvosios ekonominės zonos infrastruktūros statyba. I etapas

Paramos priemonė
VP2-2.4-ŪM-01-V
Paraiškos būsena: Baigtas įgyvendinti
Projekto vykdytojas: Marijampolės savivaldybės administracija
Finansavimo ir administravimo sutartis: Pasirašyta 2013-12-31
Prašoma lėšų suma:
2 749 797,27 €
Skirtas finansavimas
3 815 828,13 €
Iš jo ES dalis:
3 815 828,13 €

Projektas bus įgyvendinamas Marijampolės savivaldybei nuosavybės teise priklausančiuose sklypuose Marijampolės savivaldybės Nendriniškių kaime. Bus naudojama 17 sklypų: 15 pramonės ir sandėliavimo įmonių statybos naudojimo pobūdžio sklypų ir 2 susisiekimo ir inžinerinių tinklų naudojimo pobūdžio sklypai. Šiuo metu Marijampolės LEZ teritorijoje jokių inžinerinės infrastruktūros objektų nėra. Projektas yra kompleksinis, nes jo metu numatoma įrengti visus infrastruktūros objektus, sudarančius galimybes 8 pramoninės paskirties sklypuose statyti įmonių gamybinius ir sandėliavimo objektus. Projekto tikslai: • Skatinti verslo ir pramonės plėtrą Marijampolės savivaldybės teritorijoje; • Padidinti Marijampolės savivaldybės teritorijoje veikiančių įmonių konkurencingumą; • Sukurti daugiau naujų, aukštos kvalifikacijos reikalaujančių darbo vietų; • Paskatinti Marijampolės regiono įmonių tarpusavio bendradarbiavimą; • Sudaryti sąlygas įmonėms plėtoti savo verslą Marijampolės savivaldybėje. Projekto įgyvendinimo metu bus vykdomi Marijampolės LEZ infrastruktūros statybos darbai. Remiantis parengtu techniniu projektu, bendra I etapo visų statybos darbų skaičiuojamoji vertė yra 29.873.125,80 Lt. Visų darbų Marijampolės LEZ teritorijoje, kurie pagal savo pobūdį yra priskirtini atlikti projekto vykdytojui, bendra vertė yra 17.461.527,80 Lt. Atsižvelgdama į projekto vertę, Marijampolės savivaldybės administracija numato įgyvendinti dalį techninio projekto sprendinių – parengti investicijoms 8 sklypus, įrengiant šiems sklypams visus reikalingus inžinerinius tinklus bei privažiavimo kelius. Planuojami atlikti darbai: • Vandentiekio tinklų statybos darbai; • Nuotekų tinklų statybos darbai; • Drenažo ir lietaus kanalizacijos įrengimo darbai; • Gatvių apšvietimo tinklų statybos darbai; • Gatvių ir privažiavimo kelių statybos darbai. Taip pat bus perkama prijungimo prie elektros tinklų paslauga, sumokant nustatytą prijungimo mokestį el. tinklų savininkui.

Veiksmų programaEkonomikos augimo veiksmų programa
Veiksmų programos prioritetas:Verslo produktyvumo didinimas ir verslo aplinkos gerinimas
Veiksmų programos prioriteto priemonė:INVEST LT
Kvietimo numerisVP2-2.4-ŪM-01-V-04
Paraiškos kodasVP2-2.4-ŪM-01-V-04-001
Administracinės atitikties vertinimas:Taip, 2013-12-13
Tinkamumo vertinimas:Taip, 2013-12-13
Naudos ir kokybės vertinimas:Netaikoma
Sprendimas dėl projekto finansavimo:Finansuoti
Projekto įgyvendinimo apskritis
Projekto įgyvendinimo savivaldybė:Marijampolės

<< Grįžti į paieškos formą