Administracinės naštos verslui pagrįstumo įvertinimas įgyvendinant Europos Sąjungos teisės reikalavimus nacionalinėje teisėje (toliau - Administracinės naštos verslui pagrįstumo įvertinimas įgyvendinant ES teisės reikalavimus nacionalinėje teisėje)

Paramos priemonė
VP1-4.3-VRM-03-V
Paraiškos būsena: Baigtas įgyvendinti
Projekto vykdytojas: Europos teisės departamentas prie Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijos
Finansavimo ir administravimo sutartis: Pasirašyta 2013-12-17
Prašoma lėšų suma:
54 158,92 €
Skirtas finansavimas
63 715,99 €
Iš jo ES dalis:
54 158,59 €

Projekto "Administracinės naštos verslui pagrįstumo įvertinimas įgyvendinant ES teisės reikalavimus nacionalinėje teisėje" tikslas - įvertinti teisinio reguliavimo ir administracinės naštos verslui pagrįstumą įgyvendinant ES teisės reikalavimus nacionalinėje teisėje ir sukurti nepagrįstų sugriežtinimų vertinimo mechanizmą. Perkeliant ir įgyvendinant ES teisės aktų reikalavimus į nacionalinę teisę šie neretai būna nepagrįstai sugriežtinami ir dėl to didėja administracinė našta verslui, apsunkinamas reglamentavimas. Todėl įgyvendinant projektą būtų siekiama identifikuoti paslaugų sektorius, kurių reglamentavimas gali būti supaprastintas, bei sukurti nepagrįstų sugriežtinimų vertinimo mechanizmą, kuris padėtų valstybės tarnautojams ir darbuotojams, tiesiogiai dalyvaujantiems nacionalinių teisės aktų, įgyvendinančių (perkeliančių) ES teisės aktus, rengimo procese, įvertinti , ar nacionalinėje teisėje nenustatomi griežtesni reikalavimai nei nustatytieji ES teisėje. Įgyvendinant projektą bus atliktas atskirų sektorių teisinio reglamentavimo įvertinimas (analizė), skirtas identifikuoti įgyvendinant ES teisę atsiradusią administracinę naštą verslui ir jos pagrįstumą. Šio tyrimo metu bus pasitelkiami ekspertai, stažuočių metu bus analizuojama kitų valstybių narių praktika, naujausios tendencijos perkeliant ir įgyvendinant ES teisės aktų nuostatas į nacionalinę teisę. Analizės rezultatų pagrindu ministerijoms bus pateiktos rekomendacijos, parengta nepagrįstų sugriežtinimų įvertinimo metodika, suorganizuoti mokymai. Be ES fondų finansavimo projektas nebūtų įgyvendinamas planuojama apimtimi: nebūtų galimybių atlikti išsamios analizės, nebūtų apimami kai kurie sektoriai, todėl nebūtų sudarytos prielaidos efektyviam nepagrįstų sugriežtinimų vertinimo mechanizmo sukūrimui.

Veiksmų programaŽmogiškųjų išteklių plėtros veiksmų programa
Veiksmų programos prioritetas:Administracinių gebėjimų stiprinimas ir viešojo administravimo efektyvumo didinimas
Veiksmų programos prioriteto priemonė:Ekonominės veiklos reglamentavimo tobulinimas, kita verslo aplinka
Kvietimo numerisVP1-4.3-VRM-03-V-01
Paraiškos kodasVP1-4.3-VRM-03-V-01-005
Administracinės atitikties vertinimas:Taip, 2013-10-25
Tinkamumo vertinimas:Taip, 2013-10-25
Naudos ir kokybės vertinimas:Netaikoma
Sprendimas dėl projekto finansavimo:Finansuoti
Projekto įgyvendinimo apskritis
Projekto įgyvendinimo savivaldybė:Vilniaus miesto

<< Grįžti į paieškos formą