Ikiprekybinių pirkimų teisinės aplinkos sukūrimas (IPTAS)

Paramos priemonė
VP1-4.3-VRM-03-V
Paraiškos būsena: Baigtas įgyvendinti
Projekto vykdytojas: Mokslo, inovacijų ir technologijų agentūra
Finansavimo ir administravimo sutartis: Pasirašyta 2013-12-09
Prašoma lėšų suma:
144 810,01 €
Skirtas finansavimas
142 275,83 €
Iš jo ES dalis:
120 934,46 €

Viena iš LR Vyriausybės 2012–2016 metų programos įgyvendinimo prioritetinių priemonių, patvirtintų LR Vyriausybės 2013 m. kovo 13 d. nutarimu Nr. 228 (Žin., 2013, Nr. 29-1406), – „parengti inovacijų paklausos priemonių (inovatyvūs viešieji pirkimai, ikiprekybiniai pirkimai) paketą ir jas įgyvendinti“. Šiuo metu Lietuvoje nėra sukurto ikiprekybinių pirkimų organizavimo teisinio administracinio modelio, o esamas teisinis reglamentavimas nesukuria prielaidų skatinančių inovatyvių produktų atsiradimą per valstybės sektoriaus organizuojamus pirkimus. Per ikiprekybinius pirkimus skatinamas įmonių inovatyvumas, prisidedant prie verslo ir mokslo partnerytės kuriant produktus, reikalingus valstybės socialinėms problemoms spręsti (pvz. sveikatos priežiūra, klimato kaita, energijos vartojimo efektyvumas, saugumas, švietimas ir pan.). Projektu siekiama prisidėti prie ekonominės veiklos reglamentavimo gerinimo skatinant inovatyvių produktų atsiradimą. Projekto rezultatas – sukurtas ikiprekybinių pirkimų organizavimo (teisinis administracinis) modelis (1 vnt.) ir parengtas ikiprekybinius pirkimus reglamentuojančių dokumentų rinkinys (1 vnt.). Projektas prisidės prie priemonės įgyvendinimo stebėsenos produkto rodiklio – geresnio reglamentavimo projektai, finansuoti ES struktūrinės paramos lėšomis – įgyvendintas 1 geresnio reglamentavimo projektas.

Veiksmų programaŽmogiškųjų išteklių plėtros veiksmų programa
Veiksmų programos prioritetas:Administracinių gebėjimų stiprinimas ir viešojo administravimo efektyvumo didinimas
Veiksmų programos prioriteto priemonė:Ekonominės veiklos reglamentavimo tobulinimas, kita verslo aplinka
Kvietimo numerisVP1-4.3-VRM-03-V-01
Paraiškos kodasVP1-4.3-VRM-03-V-01-006
Administracinės atitikties vertinimas:Taip, 2013-10-25
Tinkamumo vertinimas:Taip, 2013-10-25
Naudos ir kokybės vertinimas:Netaikoma
Sprendimas dėl projekto finansavimo:Finansuoti
Projekto įgyvendinimo apskritis
Projekto įgyvendinimo savivaldybė:Vilniaus miesto

<< Grįžti į paieškos formą