Socialinio dialogo vystymas LK AB "Klaipėdos Smeltė"

Paramos priemonė
VP1-1.1-SADM-02-K
Paraiškos būsena: Nesudaryta sutartis
Projekto vykdytojas: Laivų krovos akcinė bendrovė "KLAIPĖDOS SMELTĖ"
Finansavimo ir administravimo sutartis: Nepasirašyta
Prašoma lėšų suma:
43 398,98 €
Skirtas finansavimas
Iš jo ES dalis:

LK AB „Klaipėdos smeltė“ kuris laikas plečia savo veiklą, priima daugiau naujų darbuotojų. Prieš 9 mėnesius bendrovės darbuotojų iniciatyva buvo įsteigta profesinė sąjunga „Smeltės krantas“, kurios pagrindinis tikslas ginti darbuotojų interesus, rengti kolektyvines sutartis bei derybas tarp darbuotojų ir darbdavių, siekiant užtikrinti saugą darbe, taikyti inovatyvias darbo formas, užtikrinti darbuotojams geresnes darbo sąlygas. Nors profesinė sąjunga įkurta jau kuris laikas, tačiau kol kas pastebimų rezultatų nėra, nes tiek darbuotojai, bendrovės struktūrinių padalinių vadovai, tiek profesinės sąjungos nariai neturi tinkamų įgūdžių socialiniam dialogui kurti ir vystyti. Šiems įgūdžiams įgyti yra parengtas projektas „Socialinio dialogo vystymas LK AB „Klaipėdos smeltė““. Projekto metu numatyta apmokyti 201 LK AB „Klaipėdos smeltė“ darbuotoją, tarp kurių bus struktūrinių padalinių vadovai, darbuotojai, profesinių sąjungų nariai ir vadovai, darbuotojai atstovaujantys saugos ir sveikatos komitetui. Viso bus suorganizuoti mokymai 8 temomis, kurias įsisavinus bus sudarytos prielaidos efektyviam socialinio dialogo kūrimui ir vystymui bei darbuotojų darbo sąlygų gerinimui.

Veiksmų programaŽmogiškųjų išteklių plėtros veiksmų programa
Veiksmų programos prioritetas:Kokybiškas užimtumas ir socialinė aprėptis
Veiksmų programos prioriteto priemonė:Socialinio dialogo skatinimas
Kvietimo numerisVP1-1.1-SADM-02-K-02
Paraiškos kodasVP1-1.1-SADM-02-K-02-002
Administracinės atitikties vertinimas:Taip, 2013-10-17
Tinkamumo vertinimas:
Naudos ir kokybės vertinimas:Ne, 2013-10-17
Sprendimas dėl projekto finansavimo:
Projekto įgyvendinimo apskritis
Projekto įgyvendinimo savivaldybė:Klaipėdos miesto

<< Grįžti į paieškos formą