Elektroninio balsavimo sistemos įdiegimas Varėnos rajono savivaldybės taryboje

Paramos priemonė
VP2-3.1-IVPK-05-R
Paraiškos būsena: Baigtas įgyvendinti
Projekto vykdytojas: Varėnos rajono savivaldybės administracija
Finansavimo ir administravimo sutartis: Pasirašyta 2013-12-15
Prašoma lėšų suma:
18 030,11 €
Skirtas finansavimas
18 030,11 €
Iš jo ES dalis:
15 325,59 €

Projekto įgyvendinimo metu planuojama sukurti elektroninio balsavimo paslaugą, kuria galės naudotis Varėnos rajono savivaldybės tarybos nariai bei identifikuoti Varėnos rajono interneto svetainės lankytojai. Įrengus elektroninio balsavimo sistemą savivaldybės valdžios priimami sprendimai ir veiksmai bus atviresni, tikslesni ir skaidresni visuomenei, dėl ko didės jos veiklos atskaitomybė, gerės balsų skaičiavimo kokybė ir operatyvumas; -svetainės lankytojaii galės iš anksto pareikšti savo nuomonę apie paskelbtus sprendimų projektus bei susipažinti su aktualia, operatyvia ir lengvai pasiekiama informacija apie savivaldybės tarybos narių svarstomų sprendimų projektų balsavimo rezultatus tarybos posėdžio metu. Visa tai stiprins bendruomeniškumą ir kurs naujas politinės raiškos formas, tvirtins pilietinę visuomenę ir skatins gyventojų politinį aktyvumą, įtakos didesnį pasitikėjimą valdžia, o taip pat ir bendrųjų žmogiškųjų vertybių ir dorybių plitimą. Įrengus elektroninio balsavimo sistemą bus sukurta elektroninio balsavimo paslauga Varėnos rajono savivaldybės taryboje, kiekvieno Tarybos nario darbo vieta būtų aprūpinta pultu su mikrofonu, kortelių skaitymo įrenginiu ir registravimosi kortele (arba analogiška įranga, leidžiančia identifikuoti Tarybos narį). Įranga leistų ne tik Varėnos rajono savivaldybės tarybos nariams sklandžiau vesti posėdžius, efektyviau priimti sprendimus, lengviau suskaičiuoti balsavimo rezultatus, bet ir sudarytų galimybes visiems stebintiems tiesiogines posėdžių transliacijas internetu, matyti svarstomo klausimo balsavimo rezultatus bei iš anksto pareikšti savo nuomonę apie paskelbtus sprendimų projektus.

Veiksmų programaEkonomikos augimo veiksmų programa
Veiksmų programos prioritetas:Informacinė visuomenė visiems
Veiksmų programos prioriteto priemonė:Elektroninė demokratija: regionai
Kvietimo numerisVP2-3.1-IVPK-05-R-11
Paraiškos kodasVP2-3.1-IVPK-05-R-11-006
Administracinės atitikties vertinimas:Taip, 2013-09-06
Tinkamumo vertinimas:Taip, 2013-10-23
Naudos ir kokybės vertinimas:Netaikoma
Sprendimas dėl projekto finansavimo:Finansuoti
Projekto įgyvendinimo apskritis
Projekto įgyvendinimo savivaldybė:Varėnos raj.

<< Grįžti į paieškos formą