Visagino mieste švietimo srityje dirbančių asmenų socialinio dialogo skatinimas

Paramos priemonė
VP1-1.1-SADM-02-K
Paraiškos būsena: Nesudaryta sutartis
Projekto vykdytojas: LŠDPS Visagino miesto profesinių sąjungų susivienijimas
Finansavimo ir administravimo sutartis: Nepasirašyta
Prašoma lėšų suma:
25 082,98 €
Skirtas finansavimas
Iš jo ES dalis:

Projekto tikslas - paskatinti skirtingų socialinių pusių dialogą ir tobulinti kolektyvinius darbo santykius Visagino m. švietimo politikos srityje. Projekto poreikis paremtas statistiniais duomenimis, informacijos ir apklausų analize, kurie rodo kad: švietimo darbuotojų susivienijimai (profsąjungos) nėra sudariusios kolektyvinių darbo sutarčių su darbdaviais; darbdavių įstaigose nėra įsteigti saugos ir sveikatos komitetai; nevyksta socialinis dialogas tarp profsąjungos narių ir darbdavio; Atsižvelgiant į identifikuotas problemas, projekto tikslinė grupė bus: Visagino m. mokyklų vadovai ir darbuotojai; Lietuvos švietimo darbuotojų profesinės sąjungos Visagino m.susivienijimo (profsąjungos) vadovas ir nariai. Projektas "Visagino švietimo srityje dirbančių asmenų socialinio dialogo skatinimas" skirtas projekte dalyvaujančių mokyklų bei Profsąjungos socialinio dialogo skatinimui. Projekto metu bus organizuojami darbdavių ir darbuotojų teisių ir pareigų, kolektyvinių sutarčių rengimo, derybų taktikos, konfliktų ir krizių valdymo mokymai. Mokymų metu įgytos žinios bus panaudoti parengtiant ar atnaujinant 3 kolektyvines darbo sutartis, įsteigianti du saugos ir sveikatos komitetus. Mokymų pagalba taip pat bus paskatintas socialinis dialogas tarp darbdavio ir Profsąjungos atstovų, mažės atskirtis ir didės tarpusavio supratimas tarp skirtingų socialinio dialogo pusių. Sukurtas rezultatas (pasirašytos sutartys ir įsteigti saugos ir sveikatos komitetai) užtikrinant efektyvesnį socialinį dialogą rajono švietimo politikos srityje. Tikėtina, kad įgyvendinus projektą pagerės rajono švietimo paslaugų kokybė.

Veiksmų programaŽmogiškųjų išteklių plėtros veiksmų programa
Veiksmų programos prioritetas:Kokybiškas užimtumas ir socialinė aprėptis
Veiksmų programos prioriteto priemonė:Socialinio dialogo skatinimas
Kvietimo numerisVP1-1.1-SADM-02-K-02
Paraiškos kodasVP1-1.1-SADM-02-K-02-007
Administracinės atitikties vertinimas:Taip, 2013-11-12
Tinkamumo vertinimas:Ne, 2013-11-12
Naudos ir kokybės vertinimas:
Sprendimas dėl projekto finansavimo:
Projekto įgyvendinimo apskritis
Projekto įgyvendinimo savivaldybė:Visagino

<< Grįžti į paieškos formą