Panevėžio regiono švietimo įstaigų ir profesinių sąjungų socialinės partnerystės stiprinimas vykdant socialinį dialogą, skatinant kolektyvinių sutarčių pasirašymą.

Paramos priemonė
VP1-1.1-SADM-02-K
Paraiškos būsena: Nesudaryta sutartis
Projekto vykdytojas: Panevėžio suaugusiųjų mokymo centras
Finansavimo ir administravimo sutartis: Nepasirašyta
Prašoma lėšų suma:
40 836,42 €
Skirtas finansavimas
Iš jo ES dalis:

Siekiant efektyviau plėtoti socialinę partnerystę dar 2007 metų liepą patvirtinta Socialinio dialogo Lietuvoje stiprinimo 2007–2011 metų programa, kurios pagrindinis tikslas – plėtoti ir stiprinti socialinį dialogą apskrityse ir savivaldybėse, skatinti profesinių sąjungų ir darbdavių bendradarbiavimą, skleisti socialinės partnerystės svarbą bei reikšmę visuomenėje. Šiandien nemažai Panevėžio regiono švietimo įstaigų nėra sudarę kolektyvinių sutarčių, jau nekalbant apie Sveikatos ir saugos komitetus. Informacijos sklaida apie socialinio dialogo esmę ir plėtrą yra minimali arba nulinė. Panevėžio suaugusiųjų mokymo centras su partnerias mano, kad šis projektas padės vystyti gilesnį ir atviresnį socialinį dialogą tarp darbdavių, darbuotojų ir profesinių sąjungų. Vykdomi mokymai užtikrins vienodo lygmens socialinį dialogą priimtiną abiems suinteresuotoms šalims. Kolektyvinės sutartys ir įsteigti Sveikatos saugos komitetai leis produktyviau spręsti esamas problemas.

Veiksmų programaŽmogiškųjų išteklių plėtros veiksmų programa
Veiksmų programos prioritetas:Kokybiškas užimtumas ir socialinė aprėptis
Veiksmų programos prioriteto priemonė:Socialinio dialogo skatinimas
Kvietimo numerisVP1-1.1-SADM-02-K-02
Paraiškos kodasVP1-1.1-SADM-02-K-02-011
Administracinės atitikties vertinimas:Taip, 2013-10-17
Tinkamumo vertinimas:
Naudos ir kokybės vertinimas:Ne, 2013-10-17
Sprendimas dėl projekto finansavimo:
Projekto įgyvendinimo apskritis
Projekto įgyvendinimo savivaldybė:Panevėžio miesto

<< Grįžti į paieškos formą