Sprendimų ir jų projektų poveikio vertinimo diegimas

Paramos priemonė
VP1-4.3-VRM-03-V
Paraiškos būsena: Baigtas įgyvendinti
Projekto vykdytojas: Lietuvos Respublikos ūkio ministerija
Finansavimo ir administravimo sutartis: Pasirašyta 2013-11-29
Prašoma lėšų suma:
201 718,79 €
Skirtas finansavimas
181 073,63 €
Iš jo ES dalis:
153 912,58 €

Siekiant užtikrinti teisės aktų, reguliuojančių ūkio subjektų veiklos sąlygas, kokybę, būtina atlikti kokybišką teisės aktų projektų poveikio vertinimą. Dažnu atveju valstybės institucijos poveikio vertinimą atlieka formaliai, nėra vertinamas alternatyvių sprendimų poveikis, nesikonsultuojama su ūkio subjektais, kuriems bus taikomi teisės aktai. Tinkamai neišanalizavus numatomo teisės aktų poveikio, atsiranda poreikis dažnai keisti priimtus teisės aktus, to pasėkoje kenčia teisinės sistemos stabilumas, ūkio subjektai skundžiasi teisės aktų kokybe ir nuolatiniu teisės aktų keitimu. Praktikoje išryškėja sritys, keliančios ypatingus sunkumus verslui, todėl išsamus poveikio verslui vertinimo atlikimas šiose srityse ypatingai svarbus. Išvardintos problemos lemia poreikį užtikrinti kokybišką sprendimų ir jų projektų poveikio verslui vertinimą bei jo priežiūrą. Projekto tikslas – efektyvinti sprendimų ir jų projektų poveikio vertinimą, užtikrinti poveikio vertinimo kokybę. Sukūrus efektyvią sprendimų ir jų projektų poveikio vertinimo sistemą (t.y. įdarbinus asmenis, kuriems būtų pavesta atlikti probleminių prioritetinių sričių poveikio verslui vertinimą prioritetinėse srityse, parengti poveikio verslui vertinimo klausimyną/gaires, užtikrinti konsultacijų su ūkio subjektais atlikimą), pagerės teisės aktų rengimo, priėmimo ir taikymo kokybė, bus užtikrinta, kad priimami teisės aktai sukeltų kuo mažesnį neigiamą poveikį ūkio subjektams. Projekto tikslinės grupės – valstybės institucijų ir įstaigų valstybės tarnautojai ir darbuotojai, dirbantys pagal darbo sutartį. Įgyvendinus projektą, valstybės institucijos turėtų geros patirties pavyzdžius, poveikio vertinimo praktikoje standartus, kuriais galėtų vadovautis atliekant poveikio vertinimus, be to, mokymų metu būtų formuojami asmenų įgūdžiai, reikiami kokybiškam poveikio vertinimui atlikti.

Veiksmų programaŽmogiškųjų išteklių plėtros veiksmų programa
Veiksmų programos prioritetas:Administracinių gebėjimų stiprinimas ir viešojo administravimo efektyvumo didinimas
Veiksmų programos prioriteto priemonė:Ekonominės veiklos reglamentavimo tobulinimas, kita verslo aplinka
Kvietimo numerisVP1-4.3-VRM-03-V-01
Paraiškos kodasVP1-4.3-VRM-03-V-01-008
Administracinės atitikties vertinimas:Taip, 2013-10-11
Tinkamumo vertinimas:Taip, 2013-10-11
Naudos ir kokybės vertinimas:Netaikoma
Sprendimas dėl projekto finansavimo:Finansuoti
Projekto įgyvendinimo apskritis
Projekto įgyvendinimo savivaldybė:Vilniaus miesto

<< Grįžti į paieškos formą