Visuomenės sveikatos plėtros strateginių krypčių nustatymas

Paramos priemonė
VP1-4.3-VRM-02-V
Paraiškos būsena: Baigtas įgyvendinti
Projekto vykdytojas: Higienos institutas
Finansavimo ir administravimo sutartis: Pasirašyta 2013-12-10
Prašoma lėšų suma:
100 839,9 €
Skirtas finansavimas
100 822,89 €
Iš jo ES dalis:
85 699,45 €

Projekto tęstinumas – parengtas visuomenės sveikatos plėtros programos projektas bus teikiamas Vyriausybei kaip vidutinės trukmės planavimo dokumentas (plėtros programa) su nustatytais tikslais, uždaviniais, vertinimo kriterijais ir jų reikšmėmis, lėšų poreikiu, aplinkos analize, įgyvendinimu. Visuomenės sveikatos plėtros programa bus pagrindas kitų būtinų trumpos trukmės planavimo dokumentų rengimui ir konkrečių priemonių nustatymui per tarpinstitucinius veiklos planus, Sveikatos apsaugos ministerijos strateginį veiklos planą ir metinius veiklos planus, programas. Visuomenės sveikatos plėtros programa taip pat svarbi vykdant tolesnę valstybinę visuomenės sveikatos priežiūros plėtrą savivaldybėse. Projekto tęstinumas – parengtas visuomenės sveikatos plėtros programos projektas bus teikiamas Vyriausybei kaip vidutinės trukmės planavimo dokumentas (plėtros programa) su nustatytais tikslais, uždaviniais, vertinimo kriterijais ir jų reikšmėmis, lėšų poreikiu, aplinkos analize, įgyvendinimu. Visuomenės sveikatos plėtros programa bus pagrindas kitų būtinų trumpos trukmės planavimo dokumentų rengimui ir konkrečių priemonių nustatymui per tarpinstitucinius veiklos planus, Sveikatos apsaugos ministerijos strateginį veiklos planą ir metinius veiklos planus, programas. Visuomenės sveikatos plėtros programa taip pat svarbi vykdant tolesnę valstybinę visuomenės sveikatos priežiūros plėtrą savivaldybėse

Veiksmų programaŽmogiškųjų išteklių plėtros veiksmų programa
Veiksmų programos prioritetas:Administracinių gebėjimų stiprinimas ir viešojo administravimo efektyvumo didinimas
Veiksmų programos prioriteto priemonė:Viešųjų politikų reformų skatinimas
Kvietimo numerisVP1-4.3-VRM-02-V-05
Paraiškos kodasVP1-4.3-VRM-02-V-05-014
Administracinės atitikties vertinimas:Taip, 2013-10-28
Tinkamumo vertinimas:Taip, 2013-10-28
Naudos ir kokybės vertinimas:Netaikoma
Sprendimas dėl projekto finansavimo:Finansuoti
Projekto įgyvendinimo apskritis
Projekto įgyvendinimo savivaldybė:Vilniaus miesto

<< Grįžti į paieškos formą