SOCIALINIO DIALOGO ŠALIŲ BENDRADARBIAVIMO IR KOMPETENCIJOS KĖLIMO SKATINIMAS

Paramos priemonė
VP1-1.1-SADM-02-K
Paraiškos būsena: Nesudaryta sutartis
Projekto vykdytojas: Lietuvos profesinė sąjunga "Sandrauga"
Finansavimo ir administravimo sutartis: Nepasirašyta
Prašoma lėšų suma:
21 197,29 €
Skirtas finansavimas
Iš jo ES dalis:

Visuomeniniuose ir darbo santykiuose turi vykti tarpusavio sąveikos procesas paremtas abipusio šalių elgesio vertinimo ir informavimo pagrindu. To neretai pasigendama darbovietėse. Socialinio dialogo stoka ir požiūrių skirtumas kelia konfliktus, kurie apsunkina darbo santykius ir tuo pačiu didina socialinę atskirtį. Projektas reikalingas įmonių/organizacijų darbdavių ir darbuotojų susitarimui didinti, jų švietimui ir kavlifikacijos kėlimui. Taip pat atskirų profesinių sąjungų-jų vadovų, darbdavių organizacijų, jų vadovų partnerystės skatinimui, ir bendradarbiavimui. Kolektyvinių sutarčių propogavimui ir pasirašymui. LPS "Sandrauga" tikslas skatinti tiek darbadavius tiek darbuotojus susipažinti su abiejomis pozicijomis, interesais, ir problemomis, bei pasitelkiant įvairias švietimo, informavimo ir bendradarbiavimo priemones, plėtoti abipusį pasitikėjimą ir bendradarbiavimą. Savo organizacijoje turime nemažai įmonių-narių ir pastebime, jog tiek uždarose akcinėse bendrovėse , tiek valstybinėse įstaigose skiriama per mažai dėmesio darbo santykiams, darbo teisei, vidinei komunikacijai, svarbus tiek darbuotojų tiek darbdavių švietimas. Įtraukdami skirtingas puses, tiek kitas profesines sąjungas, tiek darbdavių asociacijas, darbdavius ir darbuotojus, norime skatinti jų tarpusavio socialinį dialogą. Mūsų manymu, probleminės įstaigos priklausančios mūsų organizacijai, turi susižinti su tam tikrais aspektais, kurie reikalingi įmonei ir taip kelti darbuotojų ir darbdavių kvalifikacinį lygį.Esame numatę pasirašyti kolektyvinių sutarčių. Kolektyvinė sutartis yra efektyvus instrumentas darbuotojų ir darbdavių tarpusavio darbo bei su juo susijusiems santykiams reguliuoti. Lietuvoje, skirtingai nei užsienio valstybėse, kolektyvinės sutartys vis dar nėra tokios populiarios, kokios galėtų būti. Taigi mūsų projekto esmė mokymai, kolektyvinės startys, saugos komitetai.

Veiksmų programaŽmogiškųjų išteklių plėtros veiksmų programa
Veiksmų programos prioritetas:Kokybiškas užimtumas ir socialinė aprėptis
Veiksmų programos prioriteto priemonė:Socialinio dialogo skatinimas
Kvietimo numerisVP1-1.1-SADM-02-K-02
Paraiškos kodasVP1-1.1-SADM-02-K-02-014
Administracinės atitikties vertinimas:Taip, 2013-11-12
Tinkamumo vertinimas:Ne, 2013-11-12
Naudos ir kokybės vertinimas:
Sprendimas dėl projekto finansavimo:
Projekto įgyvendinimo apskritis
Projekto įgyvendinimo savivaldybė:Kauno miesto

<< Grįžti į paieškos formą