Asmens sveikatos priežiūros kokybės gerinimas reglamentuojant rizikingiausius pacientų saugai diagnostikos ir gydymo protokolus

Paramos priemonė
VP1-4.3-VRM-02-V
Paraiškos būsena: Baigtas įgyvendinti
Projekto vykdytojas: Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija
Finansavimo ir administravimo sutartis: Pasirašyta 2013-12-18
Prašoma lėšų suma:
868 860,06 €
Skirtas finansavimas
868 860,06 €
Iš jo ES dalis:
738 531,05 €

Lietuvoje vykdant sveikatos priežiūros sistemos reformą prioritetas skiriamas sveikatos priežiūros paslaugų kokybės gerinimui. Todėl tęsiant šią reformą, užtikrinant konstitucinę Lietuvos Respublikos piliečių teisę į nemokamą gydymą, būtina parengti sveikatos priežiūros paslaugų teikimo tvarką, kuri užtikrintų ES kokybę atitinkančios praktikos taikymą Lietuvoje. Parengus minėtą tvarką ir sukūrus ligos diagnostikos ir gydymo protokolus, atitinkančius ES geros medicinos bei laboratorinės praktikos reikalavimus, PSO, Europos ir/ar kitų šalių profesinių gydytojų draugijų rekomendacijas ir naujausias įrodymais pagrįstos medicinos pagrindu sukurtas metodikas, bus sudarytos prielaidos mažinti Lietuvoje socialinę atskirtį, užtikrinti vieningą visoje Lietuvoje minėtų protokolų taikymą, kad nepriklausomai nuo to, kur būtų teikiamos sveikatos priežiūros paslaugos - respublikos, regiono ar rajono lygmens ASPĮ, būtų užtikrinama galimybė gauti vienodai kokybiškas sveikatos priežiūros paslaugas. Strateginis projekto tikslas – gerinti Lietuvoje asmens sveikatos priežiūros paslaugų teikimo kokybę ir efektyvumą, reglamentuojant rizikingiausius pacientų saugai ligų diagnostikos ir gydymo protokolus. Projekto tikslas atitinka sveikatos priežiūros reformos kryptis, todėl jo poveikis galimas visoms su sveikatos priežiūros sistema susijusioms tikslinėms grupėms, t. y. sveikatos sektoriaus administratoriams, sveikatos priežiūros paslaugų tiekėjams ir paslaugų gavėjams. Projektas prisidės prie sveikatos priežiūros reformos krypties, skirtos kokybiškų ir prieinamų sveikatos priežiūros paslaugų poreikio įvertinimo ir skatinimo šalies mastu. Įgyvendinus projektą, sukurti pavyzdinių ligų diagnostikos ir gydymo protokolai (dokumentų paketai) bei kiti projekto metu gauti rezultatai prisidės prie asmens sveikatos priežiūros paslaugų kokybės gerinimo, geresnio gyventojų sveikatos priežiūros poreikių tenkinimo ir racionalesnio sveikatos sektoriaus išteklių naudojimo.

Veiksmų programaŽmogiškųjų išteklių plėtros veiksmų programa
Veiksmų programos prioritetas:Administracinių gebėjimų stiprinimas ir viešojo administravimo efektyvumo didinimas
Veiksmų programos prioriteto priemonė:Viešųjų politikų reformų skatinimas
Kvietimo numerisVP1-4.3-VRM-02-V-05
Paraiškos kodasVP1-4.3-VRM-02-V-05-015
Administracinės atitikties vertinimas:Taip, 2013-11-18
Tinkamumo vertinimas:Taip, 2013-11-18
Naudos ir kokybės vertinimas:Netaikoma
Sprendimas dėl projekto finansavimo:Finansuoti
Projekto įgyvendinimo apskritis
Projekto įgyvendinimo savivaldybė:Vilniaus miesto

<< Grįžti į paieškos formą