Socialinio dialogo skatinimas Švenčionių rajono įmonėse

Paramos priemonė
VP1-1.1-SADM-02-K
Paraiškos būsena: Nesudaryta sutartis
Projekto vykdytojas: Švenčionių Papildomo ugdymo centras
Finansavimo ir administravimo sutartis: Nepasirašyta
Prašoma lėšų suma:
40 401,99 €
Skirtas finansavimas
Iš jo ES dalis:

Projekto partneriai-Švenčionių rajono įmonės susiduria su socialinio dialogo vystymo tarp darbdavių ir darbuotojų įgūdžių stoka. Koletyvinių sutarčių nėra, darbuotojai ir darbdaviai nepatenkinti kolektyvinių santykių teisiniu reglamentavimu. Siekint ugdyti socialinio dialogo pusių partnerystės srities gebėjmus, tobulinti kolektyvinius darbo santykius yra inicijuojamas projektas, kurio metu išorės konsultantų pagalba bus ispręstos išorinės ir vidinės socialinio dialogo tarp socialinių partnerių vystymo problemos ir bus pasirašytos kolektyvinės sutartys įmonėse, įsteigti darbuotojų saugos ir sveikatos komitetai, įgytos žinios lyčių lygybės darbe srityje. Projekto įgyvendinimo metu kvalifikaciją pakels 137 Švenčionių rajono viešas paslaugas gyventojams teikiančių įmonių darbuotojai, kurie kartu su savo socialiniais partneriais įgis ne tik teorinių žinių darbo teisės srityje, bet ir atliks praktines užduotis, pasirengs savo įmonėms aktualius dokumentų projektus. Įgyvendinus projektą bus pasiekti kokybiniai ir kiekybiniai pokyčiai įmonėse, kuriems jos yra pasiruošusios, tačiau kurių dėl finansavimo trūkumo negali savarankiškai įvykdyti.

Veiksmų programaŽmogiškųjų išteklių plėtros veiksmų programa
Veiksmų programos prioritetas:Kokybiškas užimtumas ir socialinė aprėptis
Veiksmų programos prioriteto priemonė:Socialinio dialogo skatinimas
Kvietimo numerisVP1-1.1-SADM-02-K-02
Paraiškos kodasVP1-1.1-SADM-02-K-02-018
Administracinės atitikties vertinimas:
Tinkamumo vertinimas:
Naudos ir kokybės vertinimas:
Sprendimas dėl projekto finansavimo:
Projekto įgyvendinimo apskritis
Projekto įgyvendinimo savivaldybė:Švenčionių raj.

<< Grįžti į paieškos formą