Kaišiadorių rajono švietimo darbuotojų socialinio dialogo skatinimas

Paramos priemonė
VP1-1.1-SADM-02-K
Paraiškos būsena: Nesudaryta sutartis
Projekto vykdytojas: Kaišiadorių rajono Švietimo darbuotojų profesinė sąjunga
Finansavimo ir administravimo sutartis: Nepasirašyta
Prašoma lėšų suma:
20 179,62 €
Skirtas finansavimas
Iš jo ES dalis:

Projekto tikslas - paskatinti skirtingų socialinių pusių dialogą ir tobulinti kolektyvinius darbo santykius Kaišiadorių raj. švietimo politikos srityje. Projekto poreikis paremtas statistiniais duomenimis, informacijos ir apklausų analize, kurie rodo kad: švietimo darbuotojų susivienijimai (profsąjungos) nėra sudariusios kolektyvinių darbo sutarčių su darbdaviais; darbdavių įstaigose nėra įsteigti saugos ir sveikatos komitetai; nevyksta socialinis dialogas tarp profsąjungos narių ir darbdavio; Atsižvelgiant į identifikuotas problemas, projekto tikslinė grupė bus: Kaišiadorių raj. mokyklų vadovai ir darbuotojai; Kaišiadorių rajono Švietimo darbuotojų profesinės sąjungos vadovas ir nariai. Projektas "Kaišiadorių rajono švietimo srityje dirbančių asmenų socialinio dialogo skatinimas" skirtas projekte dalyvaujančių mokyklų bei Profsąjungos socialinio dialogo skatinimui. Projekto metu bus organizuojami darbdavių ir darbuotojų teisių ir pareigų, kolektyvinių sutarčių rengimo, derybų taktikos, konfliktų ir krizių valdymo mokymai. Mokymų metu įgytos žinios bus panaudoti parengtiant 3 kolektyvines darbo sutartis, įsteigianti du saugos ir sveikatos komitetus. Mokymų pagalba taip pat bus paskatintas socialinis dialogas tarp darbdavio ir Profsąjungos atstovų, mažės atskirtis ir didės tarpusavio supratimas tarp skirtingų socialinio dialogo pusių. Sukurtas rezultatas (pasirašytos sutartys ir įsteigti saugos ir sveikatos komitetai) užtikrinant efektyvesnį socialinį dialogą rajono švietimo politikos srityje. Tikėtina, kad įgyvendinus projektą pagerės rajono švietimo paslaugų kokybė.

Veiksmų programaŽmogiškųjų išteklių plėtros veiksmų programa
Veiksmų programos prioritetas:Kokybiškas užimtumas ir socialinė aprėptis
Veiksmų programos prioriteto priemonė:Socialinio dialogo skatinimas
Kvietimo numerisVP1-1.1-SADM-02-K-02
Paraiškos kodasVP1-1.1-SADM-02-K-02-019
Administracinės atitikties vertinimas:Taip, 2013-11-12
Tinkamumo vertinimas:Ne, 2013-11-12
Naudos ir kokybės vertinimas:
Sprendimas dėl projekto finansavimo:
Projekto įgyvendinimo apskritis
Projekto įgyvendinimo savivaldybė:Kaišiadorių raj.

<< Grįžti į paieškos formą